Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en zegt bijvoorbeeld waar er woningen en bedrijven mogen komen en waar er groen voorzien is. Een RUP kan op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau geinitieerd en vastgesteld worden. In Ruiselede zijn volgende RUP's van kracht:

Raadpleeg je liever een interactieve kaart? Neem eens een kijkje op ons publiek geoloket ruimtelijke ordening.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP's):

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's):

  • Het RUP Solitaire vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 22/6/2017.