Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en zegt bijvoorbeeld waar er woningen en bedrijven mogen komen en waar er groen voorzien is. Een RUP kan op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau geinitieerd en vastgesteld worden. In Ruiselede zijn volgende RUP's van kracht:

Raadpleeg je liever een interactieve kaart? Neem eens een kijkje op ons publiek geoloket ruimtelijke ordening.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP's):

  • Het RUP "Zone 2 uitbreiding" is in opmaak. De publieke raadpleging loopt van woensdag 13/09/2023 tot en met zondag 12/11/2023. 

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's):

  • Het RUP Solitaire vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 22/6/2017.