Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente vastlegt.
Deze visie wordt bepaald in functie van de maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Ruiselede werd op 17 april 2008 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd.