Gemeentebelastingen

Wie meent te hoog of ten onrechte te zijn aangeslagen, dient een bezwaar te bezorgen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaar richt u aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8755 Ruiselede. Het bezwaar kan worden per post ingediend of via gemeentebelastingen@ruiselede.be.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift. Betalingstermijn (2 maand), Bezwaartermijn (3 maand)