Geboortepremie

Het gemeentebestuur schenkt aan ieder geboren kind een geboortepremie van €100.

Na ontvangst van een geboorteakte, stuurt de Dienst Bevolking een formulier aan de ouders waarmee zij de geboortepremie kunnen aanvragen. Deze aanvraag moet ingevuld terug bezorgd worden bij de Dienst Bevolking.

Om de geboortepremie te kunnen ontvangen, moet het gezin ingeschreven staan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.