Fuifkoffer

De Gemeentelijke Jeugdraad stelt een fuifkoffer ter beschikking van de lokale verenigingen. De fuifkoffer bevat materialen ter ondersteuning van de organisatie van fuiven en andere evenementen. De afsprakennota is van toepassing op de koffer en de inhoud.