Foton

Iedereen die familiaal, professioneel of vrijwillig te maken heeft met de problematiek van dementie is van harte welkom bij Foton. Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst met FOTON.

Waarvoor kunt u een beroep doen op Foton?

Thuisbegeleiding dementie

De fotonconsulente is gespecialiseerd in de psychosociale begeleiding van de zorg voor personen met dementie in de thuissituatie. 

Zij kan informatie, advies, ondersteuning en begeleiding bieden over:

  • de verschillende vormen en symptomen van dementie
  • hoe omgaan met dementie
  • verlieservaringen rond dementie
  • thuiszorgondersteunende diensten
  • hoe omgaan met de soms zware zorgbelasting
  • relationele en/of familiale spanningen
  • ...

Bij de fotonconsulente kunt u terecht voor een individuele afspraak of een familiegesprek, eventueel bij u thuis. U kunt haar ook telefonisch consulteren.

Informatiemomenten en ontmoetingsgroepen voor families en mantelzorgers

Het Fotonhuis

Iedereen is welkom in het Fotonhuis om even te verpozen in Kopje Troost, om een boek uit het documentatiecentrum te lezen, om iemand te ontmoeten met wie zorgen en vragen bespreekbaar zijn.

Regelmatig vinden er muzieknamiddagen of ontmoetingsnamiddagen plaats.

Contactgegevens Fotonhuis