Fietsveiligheidscampagne

Fietsveiligheidscampagne

Je hebt ze vast al gezien in onze gemeente, de blauwe borden voor meer fietsveiligheid. Samen met 187 andere gemeenten in Vlaanderen en de VSV zetten we onze schouders onder een nieuwe fietsveiligheidscampagne.

Naast inspanningen om onze wegen veiliger te maken en de inzet van de politie om geregeld controles te houden, moedigen we deze keer chauffeurs en fietsers zelf aan om inspanningen te leveren voor elkaar. Een kleine moeite kan een groot effect hebben op de fietsveiligheid.

We zochten een aantal locaties uit in onze gemeente waar we extra aandachtig kunnen zijn voor elkaar. Op deze locaties kan jij zelf mee het verschil maken en de fietsveiligheid verhogen. En met een vriendelijke en positieve bedankt-knipoog kunnen we zoveel meer bereiken!

Waarom deze campagne?

Fietsers zijn jammer genoeg de grootste groep verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden). Voor alle andere weggebruikers slagen we erin om het verkeer jaar na jaar veiliger te maken, maar voor de fietsers lukt ons dat minder goed. De hoogste tijd dus om zowel fietsers als autobestuurders attent te maken op de gevaren voor de fietser.

De voornaamste oorzaken van fietsongevallen vormden de basis voor een bevraging bij 900 fietsers en autobestuurders.

De resultaten waren opmerkelijk en werden meteen ook de invalshoek voor deze fietsveiligheidscampagne. Grote verschillen tussen wat fietsers en autobestuurders als gevaarlijk ervaren, vallen op!

Daarom willen we aanzetten om meer rekening met elkaar te houden.

Benieuwd naar de resultaten van deze bevraging, of meer info over de campagne? www.fietsveilig.be

Gepubliceerd opmaandag 29 mrt 2021 om 12:00