Euthanasie

Wettelijke registratie voor euthanasie

U kan een officiële wilsverklaring laten registreren bij de Dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis. Hiermee verklaart u dat u euthanasie wilt wanneer u in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. Deze wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van de vertrouwenspersonen die u opneemt in de wilsverklaring. Artsen kunnen dan nakijken of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersonen zijn.

De verklaring blijft onbeperkt geldig. De wilsverklaring slaat alleen op een situatie van onomkeerbare coma. In andere situaties, zoals dementie of verlies van communicatiemogelijkheden, is de verklaring waardeloos. Ook andere nuanceringen (bv. geen reanimatie of kunstmatige beademing) mogen niet in de verklaring. Enkel volwassenen of ontvoogde minderjarigen kunnen een wilsverklaring laten registreren!

Voor wie?

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Zij kunnen dan ook zelf de beslissing nemen om daaraan een einde te maken. Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven, op vraag van de persoon die het lijden ondergaat.

Hoe werkt het?

U kan het formulier downloaden of  bij de ambtenaar Burgerlijke Stand afhalen. U vult het formulier in en laat twee getuigen mee ondertekenen (+ datum). Het formulier brengt u, volledig ingevuld samen met een kopie van de identiteitskaarten van de getuigen, binnen bij de Burgerlijke Stand. Daar registreert men de wilsverklaring bij Volksgezondheid. U krijgt na de registratie een ontvangstbewijs en een eensluidend afschrift van het formulier mee naar huis.

Getuigen

De getuigen zijn meerderjarig en minstens één van de getuigen is geen erfgenaam of heeft geen materieel belang bij het overlijden.

Vertrouwenspersoon

U mag (hoeft niet) ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende artsen op de hoogte kunnen brengen van uw wil. De vertrouwenspersoon mag geen arts of iemand van het verplegend personeel zijn.