Erkenning jeugdverenigingen

Jeugdwerk?!

Jeugdwerk staat voor groepsgerichte en sociaal-culturele initiatieven met de jeugd, van 6 tot 25 jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door het gemeentebestuur zelf. Dit jeugdwerk vervult een of meer van de volgende functies in de plaatselijke gemeenschap:

 • Ontmoeting
 • Spel
 • Creatieve activiteiten
 • Amateuristische kunstbeoefening
 • Vormende en educatieve activiteiten
 • Dienstverlening
 • Werken aan structuurverandering
 • Integratie van kansarmen
 • Permanente werken aan de uitbouw van de groep
 • Sociale activering

 

Erkenning

STAP 1

Om erkend te worden moet een vereniging aan volgende voorwaarden voldoen :

 • Opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken.
 • Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben.
 • Geleid worden door een bestuur waarvan de meerderheid jonger is dan 35 jaar
 • Een onderafdeling zijn van een andere plaatselijke vereniging.
 • Minimaal 1 jaar werking kunnen aantonen.
 • Functies jeugdwerk vervullen hogergenoemd.

STAP 2

Alle aanvragen tot erkenning worden ingediend bij de Dienst Vrije Tijd, voor advies voorgelegd aan de Jeugdraad en aan het College. Elke erkende vereniging krijgt het recht op het ontvangen van onderstaande subsidies.

Gerelateerde items