Erkenning geboorte

Wat?

Een erkenning is een manier om de afstammingsband vast te leggen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming tussen vader en kind vast te leggen.

Voorwaarden

De Belgische moeder moet ongehuwd zijn, of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.

Een Belgische man kan altijd erkennen. Indien de erkenner gehuwd is, wordt zijn echtgenote verwittigd per aangetekende brief.

Aanvragen

Wie?

De moeder en de erkenner. Is het kind ouder dan 12 jaar dan moet het zijn toestemming geven.
In ALLE gevallen van erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn.

Wanneer?

 Een erkenning kan vóór, tijdens of na de geboorteaangifte gebeuren bij de Dienst Burgerlijke Stand.

 Bij de behandelende geneesheer krijg je een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum .  
 Dit attest is voldoende voor de erkenning.

Hoe?

 Beiden aanmelden op de Dienst Burgerlijke Stand.

Meebrengen?

  • Identiteitskaart van beide partners
  • Bij erkenning vóór de geboorte: attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum + geboorteakte van beide ouders (deze kunnen op aanvraag door ons op voorhand opgevraagd worden bij de betrokken gemeente)
  • Bijkomend bij erkenning tijdens de geboorteaangifte: beiden aanwezig zijn bij aangifte
  • Bijkomend bij erkenning na de geboorte: Als het kind in een andere gemeente geboren is dan waar het wordt erkend; recent afschrift van de geboorteakte van het kind.

Afschrift

Een afschrift van een akte van erkenning is een volledige kopie met eventueel randvermeldingen. Het afschrift kan enkel afgegeven worden aan de betrokkene zelf of familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht.

Digitaal loket