Ereburgerschap

Ruiselede heeft twee ereburgers.

Jean Bosco Safari

In 1999 kende het gemeentebestuur de officieuze titel van ‘ereburger van de gemeente Ruiselede’ toe aan zanger Jean Bosco Safari. Een eer die hem te beurt viel dankzij zijn inzet voor diverse benefietconcerten ten voordele van de projecten van Ruiseledenaar broeder Guido Icket in Kinshasa.

Chris Maene

In 2008 stelde de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid voor om het ereburgerschap aan pianobouwer Chris Maene toe te kennen. Dit omwille van zijn vele verdiensten op muzikaal en cultureel vlak én omdat hij steeds een aanspreekpunt is/was voor tal van lokale culturele verenigingen en organisaties. Deze nominatie, verkreeg de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen en vormde de aanleiding tot de opmaak van een officieel gemeentelijk reglement inzake de toekenning van het ereburgerschap.

In het voorjaar van 2010 keurde de Gemeenteraad dit reglement goed en kende ze het ereburgerschap aan Dhr. Maene toe. Chris Maene ontving deze eretitel tijdens een feestelijke gemeenteraadszitting in mei 2010.

Voorwaarden

 • Het ereburgerschap wordt toegekend door de Gemeenteraad op basis van een grondig gemotiveerd voorstel, geformuleerd door het College van Burgemeester en Schepenen, op basis van voorstellen die uitgaan van een erkende gemeentelijke adviesraad.
 • Iedere kandidatuur moet gestaafd worden met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm.
 • De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt hierdoor een blijvende verbondenheid met de gemeente Ruiselede.
 • Kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van het “ereburgerschap”:
  • Hij/zij heeft bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente;
  • Hij/zij heeft bijgedragen tot de bekendheid en de uitstraling van de naam en faam van de gemeente.
  • Hij/zij heeft aan de gemeente een internationale uitstraling gegeven.
 • Aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke vergoeding  of bezoldiging verbonden.
 • Het ereburgerschap wordt in een diploma vastgelegd.
 • Het ereburgerschap kan enkel toegekend worden aan personen in leven.

Gerelateerde items