Elektronische vreemdelingenkaart

Wat

Aan vreemdelingen ouder dan 12 jaar die gemachtigd zijn om in België te verblijven of zich hier te vestigen, wordt een vreemdelingenkaart afgeleverd.

Er zijn verschillende types van kaarten naar gelang de duur van het verblijfsrecht

 1. A-kaart : Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 2. B-kaart : Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregsiter voor derdelanders - onbeperkte duur
 3. C-kaart : Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 4. D-kaart : Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 5. E-kaart : Verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 6. E+ -kaart : Verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 7. F-kaart : Verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 8. F+ -kaart : Duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 9. H kaart : Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Hoe aanvragen?

Je komt persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken voor de ondertekening van het basisdocument en de eventuele afname van de biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto).
Een drietal weken na de aanvraag ontvang je thuis de PIN- en PUKcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen. Bij afhaling activeer je met de PIN-en PUK-code je nieuwe kaart. De oude vreemdelingenkaart wordt terug afgegeven.

Bewaar je PIN- en PUK-code zorgvuldig, je kunt deze later nog nodig hebben.

Wat meebrengen

 • paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst
 • een pasfoto met witte achtergrond
 • eventueel de oude verblijfskaart

Prijs

€ 18 euro (€20 vanaf 1/1/2023)