Elektronische vreemdelingenkaart

Vanaf 15 januari 2024 is het mogelijk voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar om een elektronisch verblijfsdocument aan te vragen, een wijziging ten opzichte van de eerdere regeling waarbij deze mogelijkheid alleen gold voor jongeren van 12 jaar en ouder.

Types vreemdelingenkaarten

Jonge vreemdelingen ontvangen een specifiek type verblijfsdocument, afhankelijk van hun verblijfsstatus. Over het algemeen krijgen ze een verblijfskaart met dezelfde opmaak als niet-Belgen van 12 jaar en ouder. Er is echter een subtiel verschil in de weergave van oudergegevens. Voor EU-burgers jonger dan 12 jaar staan de gegevens van de ouders op de kaart in plaats van de handtekening van de jongere. Bij inwoners van derde landen wordt automatisch 'vrijgesteld' ingevuld voor de handtekening, zonder vermelding van de namen van de ouders.

Het specifieke type verblijfskaart dat zij ontvangen, varieert op basis van hun verblijfsstatus, waarbij zij een van de volgende verblijfskaarten zullen krijgen:

Kaarttype

Soort kaart

prijs normale procedure

Prijs spoedprocedure

Derdelanders

   
A-kaartbeperkt verblijf€12€120
B- kaartonbeperkt verblijf€12€120
K-kaartgevestigde vreemdeling€12€120
L-kaartlangdurig ingezetene€12€120
M-kaartBrexit-duurzaam verblijf€9€110

EU-burgers

   
EU-kaartVerklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden€9€110
EU+ kaartVerblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf€9€110

Familie van EU-burgers

   
F-kaartVerblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging€9€110
F+ kaartDuurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg€9€110
H-kaartEuropese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers  

Hoe aanvragen?

Je dient in persoon naar de dienst Burgerzaken te komen om het basisdocument te ondertekenen en, indien van toepassing, biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) te verstrekken. Ongeveer drie weken na het indienen van de aanvraag ontvang je thuis de PIN- en PUK-codes. Deze codes zijn essentieel voor het afhalen van je elektronische vreemdelingenkaart, dat je persoonlijk dient te doen. Tijdens het afhalen activeer je je nieuwe kaart met de verstrekte PIN- en PUK-codes, en lever je tevens je oude vreemdelingenkaart in.

Bewaar de PIN- en PUK-codes nauwkeurig, aangezien je deze mogelijk later nog nodig zult hebben.

Vingerafdrukken

Voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en kinderen met een EU-nationaliteit geldt een vrijstelling van het registreren van vingerafdrukken. Derdelands kinderen zullen vanaf de leeftijd van 6 jaar wel verplicht zijn om vingerafdrukken te laten registreren.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de elektronische verblijfskaart voor kinderen is direct gekoppeld aan hun verblijfsrecht. De maximale duur van de elektronische verblijfskaart wordt vastgesteld op 3 jaar. Dit is 1 jaar langer dan de maximale geldigheidsduur van de huidige papieren "identiteitsbewijzen".

Afgifte is niet verplicht

Net zoals bij de Belgische Kids ID of de huidige papieren 'identiteitsbewijzen', is de afgifte van de elektronische verblijfskaart niet verplicht voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar. De afgifte kan alleen plaatsvinden op verzoek van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind of op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger. In geval van plaatsing in een pleeggezin of pleeginstelling kunnen pleegouders of de verantwoordelijke van de instelling verzoeken om afgifte van de verblijfskaart.

Welk verblijfsdocument voor kinderen die niet in aanmerking komen voor een elektronische verblijfskaart?

Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor een elektronische verblijfskaart, zoals niet-Belgische kinderen onder de twaalf jaar, kunnen bestaande papieren verblijfsdocumenten zoals attesten van immatriculatie, bijlagen 15, bijlagen 35, enzovoort worden afgeleverd, mits deze uiteraard aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.

Wat meebrengen

  • paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst
  • een pasfoto met witte achtergrond
  • eventueel de oude verblijfskaart

Overgangsregeling 

De uitgifte van de nieuwe elektronische verblijfskaarten begint op 15 januari 2024. De reeds verstrekte papieren "identiteitsbewijzen" behouden hun geldigheid tot het einde van hun geldigheidsduur. Het omruilen van het nog geldige "identiteitsbewijs" voor een elektronische verblijfskaart is niet verplicht, maar het is wel mogelijk om dit aan te vragen.