Een evenement en activiteiten organiseren in coronatijden november 2021

De maatregelen die werden genomen tijdens het overlegcomité van 26 november houden een verbod in op de organisatie van niet-publiek toegankelijke activiteiten binnen het verenigingsleven BINNEN. Repetities, bestuursvergaderingen, bijeenkomsten met leden kunnen dus niet doorgaan.

Publiek toegankelijke evenementen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen, culturele en andere voorstellingen en congressen kunnen doorgaan onder voorwaarden.

Tijdens de corona-crisis is het belangrijk om bij de organisatie van activiteiten en evenementen de geldende maatregelen strikt op te volgen:

 • Alle geldende maatregelen kan u hier terugvinden.
 • Alle protocollen die u kunnen helpen om de maatregelen toe te passen, kan u hier terugvinden.
 • Diverse protocollen jeugd, sport en cultuur kan u hier terugvinden.
 • Lees ook het Covid Event Protocol na.

De overheidsmaatregelen leggen steeds meer de nadruk op het voorzien van een goede ventilatie op indoor locaties waar een activiteit wordt georganiseerd. Het gemeentebestuur nam hiertoe maatregelen en voorzag bij elke gemeentelijke zaal een overzicht van de ventilatiemogelijkheden ter plaatse. Daarnaast werden ook CO2-meters aangekocht. 3 daarvan zijn beschikbaar bij de Dienst Vrije Tijd en de Sportdienst om uit te lenen. 7 werden in volgende gebouwen opgehangen: Zaal voor Sport en Spel, lokaal 1 en de zolder van Het Portaal, lokaal 37 in de sporthal, Zaal Kruispunt, Zaal Polenplein, in de sporthal. 

Organiseert u een publiek toegankelijk evenement met minder dan 50 aanwezigen binnen en minder dan 100 aanwezigen buiten?

 • Binnen kan dit enkel zittend. Buiten kan dit zittend of staand.
 • Een mondmasker is altijd verplicht.
 • Afstand houden is nodig.
 • De horecaregels zijn van toepassing.
 • Een CST vragen en scannen mag, mits de aanwezigen hierover werden ingelicht
 • CO2-meting is niet verplicht maar ventilatie blijft belangrijk
 • Gemeentelijke toestemming is niet nodig

De opmaak van een draaiboek raden we aan, al hoeft dit hoeft niet aan de diensten bezorgd te worden. In een draaiboek geeft u stap voor stap weer hoe u deze activiteit veilig zal organiseren. De opmaak van een draaiboek toont aan dat de organisator als een goede huisvader de activiteiten zal inrichten en biedt ook een houvast voor de eigen medewerkers en deelnemers. Inspiratie voor een draaiboek vindt u hier:

Indien nodig kunt u een gemeentelijke zaal aanvragen via de digitale toepassing.

Indien nodig kunt u gemeentelijke uitleenmaterialen aanvragen via het digitale formulier

We wijzen er op dat u als organisator verantwoordelijk blijft voor de veilige organisatie van uw activiteit. 

Organiseert u een publiek toegankelijk evenement met meer dan 50 aanwezigen binnen of meer dan 100 aanwezigen buiten?

Opgelet!

In gemeentelijke gebouwen (Zaal Sport en Spel, Zaal Polenplein en de Sporthal) worden maximum 200 personen (incl. medewerkers) toegelaten. Bijgevolg zijn activiteiten en evenementen met meer dan 200 aanwezigen in die gebouwen niet toegelaten.

 • Binnen kan dit enkel zittend. Buiten kan dit zittend of staand.
 • Een mondmasker is altijd verplicht.
 • Afstand houden is nodig
 • De horecaregels zijn van toepassing.
 • Een CST vragen en scannen moet
 • CO2-meting is verplicht
 • Gemeentelijke toestemming is verplicht

Dan MOET u:

We wijzen er op dat u als organisator verantwoordelijk blijft voor de veilige organisatie van uw activiteit

Na ontvangst van uw documenten toetst de dienst deze af met de geldende richtlijnen en maatregelen, vraagt hierbij een expliciete toestemming van het College en wordt advies geformuleerd. De diensten geven enkel advies op basis van de maatregelen die reeds gekend zijn.

Indien nodig kunt u gemeentelijke uitleenmaterialen aanvragen via het digitale formulier

Alle andere evenementen

Voor alle andere activiteiten raadpleegt u de FAQ's.