Een evenement en activiteiten organiseren in coronatijden - coronabarometer geel

Het Overlegcomité keurde op 21 januari het gebruik van de coronabarometer goed. De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van de maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen/buiten plaatsvinden enerzijds en tussen activiteiten die niet-dynamisch/dynamisch zin anderzijds.

  • Onder dynamisch wordt begrepen: rechtstaan of grotendeels interactief of grotendeels bewegend.
  • Onder niet-dynamisch wordt begrepen: zittend of grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend.

Bij code geel gelden geen beperkende maatregelen meer. 

Blijf echter wel de binnenruimtes goed verluchten en ventileren. Volg nog steeds de aanwezige CO2-meters op. Het gemeentebestuur voorzag bij elke gemeentelijke zaal een overzicht van de ventilatiemogelijkheden ter plaatse. Daarnaast werden ook CO2-meters aangekocht. 3 daarvan zijn beschikbaar bij de Dienst Vrije Tijd en de Sportdienst om uit te lenen. 7 werden in volgende gebouwen opgehangen: Zaal voor Sport en Spel, lokaal 1 en de zolder van Het Portaal, lokaal 37 in de sporthal, Zaal Kruispunt, Zaal Polenplein, in de sporthal.  

Een mondmasker dragen blijft aanbevolen wanneer de social distancing niet gegarandeerd kan worden of bij grote drukte. 

Hou bij de organisatie van een activiteit of evenement nog steeds rekening met de geldende gemeentelijke reglementen en hou rekening met eventuele veiligheidsrisico's.

Indien nodig kunt u een gemeentelijke zaal aanvragen via de digitale toepassing.

Indien nodig kunt u gemeentelijke uitleenmaterialen aanvragen via het digitale formulier.

Bij de organisatie van een meer complexe activiteiten raden we u aan het evenementenformulier in te vullen.

Gerelateerde items