Een evenement en activiteiten organiseren in coronatijden

Tijdens de corona-crisis is het belangrijk om bij de organisatie van activiteiten en evenementen de geldende maatregelen strikt op te volgen:

 • Alle geldende maatregelen kan u hier terugvinden.
 • Alle protocollen die u kunnen helpen om de maatregelen toe te passen, kan u hier terugvinden.
 • Diverse protocollen jeugd, sport en cultuur kan u hier terugvinden.
 • Lees ook het Covid Event Protocol na.

De overheidsmaatregelen leggen steeds meer de nadruk op het voorzien van een goede ventilatie op indoor locaties waar een activiteit wordt georganiseerd. Het gemeentebestuur nam hiertoe maatregelen en voorzag bij elke gemeentelijke zaal een overzicht van de ventilatiemogelijkheden ter plaatse. Daarnaast werden ook CO2-meters aangekocht. 3 daarvan zijn beschikbaar bij de Dienst Vrije Tijd en de Sportdienst om uit te lenen. 7 werden in volgende gebouwen opgehangen: Zaal voor Sport en Spel, lokaal 1 en de zolder van Het Portaal, lokaal 37 in de sporthal, Zaal Kruispunt, Zaal Polenplein, in de sporthal. 

Organiseert u een activiteit of evenement met minder dan 200 aanwezigen binnen en minder dan 400 aanwezigen buiten?

Er gelden geen beperkende maatregelen meer. U hoeft geen evenementenformulier in te vullen en ook de tool van de Vlaamse Overheid (CERM) is niet langer verplicht. De opmaak van een draaiboek raden we wel nog steeds aan, al hoeft dit hoeft niet langer aan de diensten bezorgd te worden. In een draaiboek geeft u stap voor stap weer hoe u deze activiteit veilig zal organiseren. De opmaak van een draaiboek toont aan dat de organisator als een goede huisvader de activiteiten zal inrichten en biedt ook een houvast voor de eigen medewerkers en deelnemers. Inspiratie voor een draaiboek vindt u hier:

Indien nodig kunt u een gemeentelijke zaal aanvragen via de digitale toepassing.

Indien nodig kunt u gemeentelijke uitleenmaterialen aanvragen via het digitale formulier

We wijzen er op dat u als organisator verantwoordelijk blijft voor de veilige organisatie van uw activiteit

Organiseert u een activiteit of evenement met meer dan 200 aanwezigen binnen of meer dan 400 aanwezigen buiten?

Bij de organisatie van een activiteit of evenement kan de organisatie kiezen tussen het volgen van de beperkende maatregelen of het organiseren van een CovidSafeEvent.

In een gemeentelijk gebouw

In gemeentelijke gebouwen (Zaal Sport en Spel, Zaal Polenplein en de Sporthal) worden maximum 200 personen (incl. medewerkers) toegelaten. Bijgevolg zijn activiteiten en evenementen met meer dan 200 aanwezigen in die gebouwen niet toegelaten.

Op een niet-gemeentelijke locatie

Dan MOET u:
 • Een evenementenformulier invullen zodat de diensten op de hoogte zijn van uw activiteit of evenement
 • Een draaiboek opstellen en als bijlage toevoegen aan het evenementenformulier. In dit draaiboek geeft u stap voor stap weer hoe u deze activiteit of evenement veilig zal organiseren. De opmaak van een draaiboek toont aan dat de organisator als een goede huisvader de activiteiten zal inrichten en biedt ook een houvast voor de eigen medewerkers en deelnemers. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • De tool van de Vlaamse Overheid (CERM) invullen. De resultaten van deze scan dient u toe te voegen als bijlage aan het evenementenformulier.
  • TIP: u kan de login gebruiken die u ook voor de UiTdatabank toepast.
 • De geldende maatregelen respecteren
 • Een CIRM-formulier indienen
 • Rekening houden met horecamaatregelen indien u dranken wenst te schenken tijdens deze activiteit
 • We wijzen er op dat u als organisator verantwoordelijk blijft voor de veilige organisatie van uw activiteit

Na ontvangst van uw documenten toetst de dienst deze af met de geldende richtlijnen en maatregelen, vraagt hierbij een expliciete toestemming van het College en wordt advies geformuleerd. De diensten geven enkel advies op basis van de maatregelen die reeds gekend zijn.

Indien nodig kunt u gemeentelijke uitleenmaterialen aanvragen via het digitale formulier

Alle andere evenementen

Voor alle andere activiteiten raadpleegt u de FAQ's.