Echtscheiding

Na een echtscheiding wordt de ontbinding van het huwelijk door overschrijving van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg in de registers van de Burgerlijke Stand vermeld. Dit wordt uitgevoerd door de ambtenaar van de Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk werd gesloten.

Stappen?

  • de rechtbank spreekt de echtscheiding uit
  • alle partijen kunnen gedurende één maand beroep aantekenen
  • na deze periode stuurt de rechtbank de nodige documenten naar de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
  • de gerechtelijke uitspraak wordt binnen de maand na ontvangst overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
  • de gemeente waar u woont, werkt de bevolkingsdossiers bij.