Dyzo (zelfstandigen)

Wat is Dyzo?

Dyzo is een vzw die gericht is op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Dyzo begeleidt de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal (juridisch, economisch, psychosociaal,…)  en geeft hem een stem in de maatschappij en het beleid. Door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven draagt Dyzo bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Waarvoor kan je bij Dyzo terecht?

Dyzo vzw begeleidt ondernemers in moeilijkheden volgens de noden van elke ondernemer.
De activiteiten betreffen o.a. :

  • Individuele ondersteuning zoals vb. aanvraag vrijstelling (of kwijtschelding van de intresten) van sociale bijdragen, aangifte faillissement, aanvraag vervangingsinkomen overbruggingsrecht,…)
  • Sensibilisering van de maatschappij
  • Onderzoek van het doelpubliek
  • Beleidsaanbevelingen verstrekken aan verscheidene overheden en stakeholders


De uitvoering van de taken gaat uiteraard gepaard met discretie en geheimhoudingsplicht.

Wat kost een begeleiding bij Dyzo?

Dyzo is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse en Europese overheid. Ook gemeente Ruiselede heeft een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo en voorziet een financiële ondersteuning voor dossiers in begeleiding.
Deze subsidies en ondersteuning laten toe de begeleiding kosteloos aan te bieden aan de ondernemer. 

Hoe kan je Dyzo contacteren?

Algemene vraag:

  • Via het gratis telefoonnummer 0800/111 06
  • Mail je vraag naar info@dyzo.be

Specifieke vraag over uw onderneming:

Vul volgende vragenlijst is https://app.dyzo.sumoapp.be/nl/file/apply, een medewerker van Dyzo zal je verder contacteren.