Digitale facturen

2020 was niet enkel een coronajaar. Voor de gemeentelijke diensten was het ook een jaar vol digitale veranderingen. Niet enkel startten we met het digitaal notuleren van vergaderingen, ook de e-facturen werden geïntroduceerd.

Door de invoering van een Europese richtlijn e-invoicing zijn lokale overheden in België immers sinds 1 april 2019 verplicht om  elektronische facturen te ontvangen en te verwerken. De nodige software hiertoe werd in 2020 zowel voor het gemeente- als het OCMW-bestuur geïnstalleerd en getest. Vanaf januari 2021 wordt de e-facturatie volwaardig in gebruik genomen. Dit betekent dat leveranciers hun facturen in een eerste fase verplicht in pdf-formaat moeten aanleveren voor digitale verwerking. Deze facturen kunnen naar factuur@ruiselede.be verstuurd worden.

Dit alles zal niet enkel de efficiëntie van onze werkprocessen ten goede komen, ook onze papier- en archiefproductie zal een stuk afnemen, wat dan weer een stuk milieuvriendelijker is.

Meer info via: factuur@ruiselede.be