De Toevlucht

vzw De Toevlucht is een Welzijnsschakel:

  • begeleiden van gezinnen in moeilijkheden
  • maandelijkse voedselbedeling voor gezinnen met een attest waaruit hun behoeftigheid blijkt
  • ontmoetingsmomenten met interactie vanuit de doelgroep
  • voorzien van voedselpakketten, structuur in het huishouden, meubels, kledij, huisraad,...
  • administratieve begeleiding
  • opvolging en nazorg
  • de schakel vormen naar officiële instanties
  • na elke hulpvraag volgt een huisbezoek. 

Hoe voedselpakketten aanvragen?

De aanvraag tot voedselbedeling is een individuele aanvraag om maatschappelijke dienstverlening en moet gebeuren via de sociale dienst van het Sociaal huis/OCMW Ruiselede. Het Bijzonder Comité zal op basis van het sociaal-financieel onderzoek een beslissing nemen. 


Contactgegevens De Toevlucht:

  • Sint-Jozefstraat 6, 9880 Aalter
  • GSM: 0473 71 88 93
  • Email: vzwdetoevlucht@telenet.be