De groene enveloppe

Fouten rond medicatiegebruik tegengaan

‘De groene enveloppe’ is een tool voor informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de apotheek om fouten rond medicatiegebruik na een ziekenhuisopname te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat er regelmatig fouten gebeuren met medicatiegebruik na een ziekenhuisopname. Zowel voor, tijdens als na een ziekenhuisopname kan medicatie worden aangepast. Hierdoor kan het gebeuren dat een patiënt medicatie dubbel inneemt, bijvoorbeeld omdat hetzelfde medicijn is voorgeschreven maar onder een andere specialiteitsnaam.

Inzet op betere communicatie tussen patiënt, arts en apotheker

Empact wil een oplossing bieden aan dit probleem. Omdat er momenteel nog geen doeltreffende digitale platformen zijn om deze informatie uit te wisselen, ontwikkelde Empact de ‘groene enveloppe’. Bij het verlaten van het ziekenhuis krijg je als patiënt zo’n enveloppe mee.


De enveloppe is niet zo groen als je zou denken, maar is wel van levensbelang. Hierin zit één exemplaar van het medicatieschema (voor de apotheker) dat is opgesteld door de ziekenhuisarts, een begeleidende brief voor de apotheker en een folder voor de patiënt. Deze groene enveloppe geef je vervolgens aan je huisapotheker die samen met jou het medicatieschema overloopt op problemen of onduidelijkheden.
Waar nodig past je vaste apotheker of huisapotheker ook je elektronische medicatieschema aan, zodat jouw huisarts en eventuele andere zorgverleners op de hoogte zijn van de wijzigingen. Dit geldt alleen indien je toestemming hebt gegeven dat deze informatie mag worden gedeeld tussen jouw zorgverleners. Een huisapotheker is voor iedereen gratis en een grote meerwaarde, vooral voor mensen die minstens vijf verschillende geneesmiddelen (met tussenkomst vanuit de ziekteverzekering) per jaar innemen waarvan minstens één voor de behandeling van een chronische aandoening.

Waar loopt deze actie?

Empact test de groene enveloppe uit in samenwerking met enkele ziekenhuizen in de ruime regio Midden West-Vlaanderen. Deelnemende ziekenhuizen in de regio zijn:

  • Sint-Andriesziekenhuis Tielt
  • AZ Delta Roeselare
  • Sint-Jozefkliniek Izegem

Meer info?

www.empactzorgt.be

Gepubliceerd opdonderdag 6 jan 2022 om 11:28