Data speelpleinwerking zomer 2020

Ook in de zomer van 2020 staat een team animatoren klaar om Ruiseleedse kinderen (vanaf 3de kleuter beëindigd tot en met 6de leerjaar) te ontvangen en een leuke tijd te bezorgen.

Op onderstaande data zal speelpleinwerking aangeboden worden (€5 per dag):

 • 1, 2 en 3 juli
 • 6 tot en met 10 juli
 • 13 tot en met 17 juli
 • 3 tot en met 7 augustus
 • 10 tot en met 14 augustus
 • 17 tot en met 21 augustus

Op een aantal van deze dagen zullen ook extra activiteiten georganiseerd worden waarvoor bijkomend ingeschreven en betaald moet worden.

Nieuw in 2020

 • Er zal voor het eerst digitaal ingeschreven (en betaald) kunnen worden. De digitale toepassing, met daarin het overzicht van de concrete speelpleindagen en extra activiteiten wordt in de loop van het voorjaar opengesteld voor het publiek. Inschrijven voor de speelpleinwerking zal pas kunnen midden mei-begin juni. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de concrete data. 
 • De speelpleinwerking start meteen op 1 juli.
 • Er wordt speelpleinwerking georganiseerd op woensdag.
 • Er wordt tijdens de laatste week van augustus (24 tot en met 28 augustus) geen traditionele speelpleinwerking georganiseerd, maar er wordt wel een opvangmogelijkheid voorzien voor max. 30 kinderen. Deze invulling is volledig nieuw en staat los van de speelpleinwerking. Hierdoor wijkt de kostprijs ook af van de gebruikelijke tarieven.

Brochure

Dit jaar wordt voor het eerst een overkoepelende brochure met alle opvang- en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren opgemaakt.

Deze brochure wordt in de loop van mei digitaal via de scholen verspreid. Ook via de sportdienst en via de gemeentelijke website kan u vanaf dan een programmaboekje bekomen. Om duurzaamheidsredenen wordt de papieren versie enkel op aanvraag bezorgd. Gezien de inschrijvingen vanaf 2020 ook digitaal gebeuren, hoeft het inschrijvingsformulier niet langer afgedrukt te worden.

Vakantieopvang Stekelbees

 • Kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas kunnen gedurende de volledige zomervakantie terecht in Landelijke Kinderopvang Stekelbees en krijgen steeds voorrang op inschrijvingen van oudere kinderen.
 • Kinderen uit de 3de kleuterklas zijn er eveneens welkom, indien er beschikbare plaatsen zijn.
 • Tijdens de sluitingsdagen van de speelpleinwerking (tussen 20 en 31 juli - m.u.v. 20 en 21 juli - en op 31 augustus)  verwijzen we voor de opvang van alle kleuters en lagere schoolkinderen naar de Landelijke Kinderopvang Stekelbees.

Meer info: www.landelijkekinderopvang.be

 

Gepubliceerd opvrijdag 3 jan. 2020 om 12:00