Cultuurraad

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid formuleert op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur adviezen met betrekking tot het socio-culturele beleid. 

De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen en bestaat uit de afgevaardigden van elke erkende socio-culturele vereniging.

Waarvoor kan je bij ons terecht?