Cultuurraad

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid formuleert op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur adviezen met betrekking tot het socio-culturele beleid. De Cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.

De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen en bestaat uit de afgevaardigden van elke erkende socio-culturele vereniging.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de Algemene Vergadering en/of geïnteresseerde burgers.

Samenstelling

 • Voorzitter: Stefaan Bekaert
 • Leden:
  • Bart Coopman
  • Janny Devriendt
  • Eline Hullebusch
  • Sylvia Konior
  • Koenraad Van Huffel
  • Veronique Verhaege

Waarvoor kan je bij ons terecht?