Covid-19-toeslag in het Groeipakket

Gezinnen die geconfronteerd worden met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis kunnen een COVID-19-toeslag aanvragen. De toeslag bedraagt €120 en kan aangevraagd worden bij je uitbetalingsinstelling van 15 juni tot en met 31 oktober.

Wat is de COVID-19-toeslag?

Het is een tijdelijke toeslag boven op de gezinsbijslag van het Groeipakket. De toeslag is bedoeld voor gezinnen die inkomensverlies geleden hebben door de coronamaatregelen.

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Hoe aanvragen?

Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen.

Opgelet! Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.

Je vraagt de toeslag aan via je uitbetaler van het groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020.

Voeg bij de aanvraag ook bewijsstukken toe om uw inkomensverlies aan te tonen (bijv. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Wat als je gescheiden bent?

Krijg je allebei het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan krijgt elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont uw kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben je de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg je de volledige toeslag.

Bedrag

De toeslag bedraagt 120 euro per kind en wordt in 3 schijven van 40 euro betaald: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden.

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Meer info

Groeipakket - COVID-19-toeslag

Contact

Neem contact op met huisvanhetkind@ruiselede.be 

Gepubliceerd opdonderdag 9 jul 2020 om 13:39