Corona in andere talen

Vaccines?

Who will not get a vaccine in Belgium?

  • Foreigners who stay or work here for a period that is less than 3 months. You will be vaccinated in your country of origin.

Who will get a vaccine in Belgium?

  • seasonal workers in the agricultural sector - on hold, more information will be available soon
  • anyone that has been registered in Belgium (also foreigners) permanently or for a period over 3 months
  • foreigners that are not registered in Belgium but will stay here for a periode over 3 months (for example when your seasonal contract has been extended for a longer periode of time)
    • Go to the municipality and ask to create a BIS-number - bevolking@ruiselede.be / 051 70 84 06
    • When you have this BIS-number, you will be invited to be vaccinated

Corona JĘZYK POLSKI/ROMÂNĂ                                               

Invitation

Vaccination

NederlandsJęzyk polskiRomână
Deze video laat zien hoe je bezoek aan het vaccinatiecentrum (Generaal Maczekplein 5 in Tielt) verloopt.Ten film pokazuje, jak przebiega wizyta w punkcie szczepień (Generaal Maczekplein 5 w Tielt).Acest videoclip arată cum va decurge vizita dvs. la centrul de vaccinare la adresa: Generaal

Maczekplein 5 în Tielt.

Het traject telt 4 stappen die op ruim een half uur afgewerkt zijn.Szczepienie składa się z 4 kroków, które się wykonuje w nieco ponad pół godziny.Procesul constă din 4 pași care sunt parcurși în mai mult de o jumătate de oră.
Om de vaccinatie voor iedereen vlot en aangenaam te laten verlopen, geven we graag enkele aandachtspunten mee.Aby szczepienie przebiegło dla wszystkich gładko i przyjemnie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka punktów.Pentru a ne asigura că vaccinarea funcționează fără probleme și plăcut pentru toată lumea, am dori să acordăm câteva puncte de atenție.
Voorbereiding:Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat

Breng je e-ID-kaart en uitnodiging mee

Draag steeds een mondmasker

Draag makkelijke kledij om je bovenarm vrij te maken

Parkeren:

90 minuten gratis parkeren op het Generaal Maczekplein waar ook een fietsenstalling is

Przygotowanie:

Przyjedź na czas, nie za wcześnie i nie za późno

Przynieś dowód osobisty i zaproszenie

Zawsze nos maskę ochronną

Noś wygodne ubranie, aby można było łatwo uwolnić górną część ramienia

Parking:

90 minut bezpłatnego parkowania na Placu Generała Maczka

Pregătire:

Fiți la timp, nici prea devreme, nici prea târziu.

Aduceți cartea de identitate electronică și invitația la vaccin.

Purtați întotdeauna o mască de protecție pe gura.

Purtați haine confortabile pentru a vă elibera brațul.

Parcare:

90 de minute de parcare gratuită pe Generaal Maczekplein, există și un loc pentru biciclete

Via de voetgangersdoorgang ga je richting ingang van het vaccinatiecentumPrzez przejście dla pieszych dojdziesz do wejścia punktu szczepień. Prin pasajul pietonal mergeți spre intrarea în centrul de vaccinare.
Ben je minder mobiel, dan kan je begeleider, de Kiss & Ride zone vóór de ingang gebruiken.Jeśli jesteś mniej mobilny, twój opiekun może skorzystać ze strefy Kiss & Ride znajdującej się przed wejściem.Dacă sunteți mai puțin mobil, însoțitorul dvs. poate folosi zona Kiss & Ride din fața intrării.
Aan de ingang wacht een steward je op, verifieert je uitnodiging en wijst je de juiste weg.Przy wejściu będzie czekał na Ciebie steward, który zweryfikuje twoje zaproszenie i wskaże ci właściwą drogę.Un însoțitor vă va aștepta la intrare, vă va verifica invitația și vă va îndrepta în direcția corectă
Voor je je aanmeldt, controleert een steward je afspraak, je mondmasker en je lichaamstemperatuur.Zanim się zarejestrujesz, steward sprawdzi twoją wizytę, maseczkę i temperaturę ciała.Înainte de a vă înregistra, o însoțitoare vă va verifica întâlnirea, masca de protecție și temperatura corpului.
Als je geen koorts hebt, mag je verder. Wacht op de eerstvolgende vrije grondstip rustig jouw beurt af.Jeśli nie masz gorączki, możesz przejść dalej. Poczekaj na swoją kolej na wolnym miejscu.Dacă nu aveți febră, puteți continua. Așteptați în liniște rândul dvs. pe următorul loc liber.
Hou bij het wachten alvast je uitnodigingsbrief en identiteitskaart bij de hand voor vlotte registratie aan het onthaal.Podczas czekania miej swój dowód osobisty i zaproszenie przy ręce, aby ułatwić rejestrację w recepcji.În timp ce așteptați, păstrați la îndemână scrisoarea de invitație la vaccin și cartea de identitate pentru o înregistrare rapidă la recepție.
De onthaalmedewerker registreert je gegevens en wijst je één van de vier vaccinatietrajecten aan.Recepcjonista zarejestruje twoje dane i przydzieli ci jedną z czterech dróg szczepienia.Recepționerul vă înregistrează datele și vă atribuie una dintre cele patru căi de vaccinare.
Volg de kleur van het jou toegewezen traject. Bij twijfel kan je terecht bij een steward.Należy kierować się kolorem wyznaczonej trasy. W razie wątpliwości można zawsze zapytać stewarda.Urmați culoarea traiectoriei atribuite. Dacă aveți dubii, puteți contacta un însoțitor.
Aan het einde van de gekleurde looplijn vind je de wachtzone voor jouw vaccinatieruimte.Na końcu kolorowej linii znajduje się poczekalnia przed gabinetem szczepień.La sfârșitul liniei de mers colorate veți găsi zona de așteptare pentru camera dvs. de vaccinare.
Als je aan de beurt bent, ga je naar het medisch onthaal.Kiedy nadejdzie twoja kolej, udaj się do recepcji medycznej.Când îți vine rândul, mergi la recepția medicală.
De verpleegkundige geeft jou info over het vaccin.Pielęgniarka udzieli ci informacji na temat szczepionki.Asistenta medicală vă va oferi informații despre vaccin.
Samen overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en algemene gezondheidstoestand.Wspólnie omówicie historię medyczną i ogólny stan zdrowia.Veți parcurge împreună istoricul medical și starea generală de sănătate.
Daarna schuif je door naar de eigenlijke vaccinatieruimte voor je prik.Następnie przechodzi się do  gabinetu szczepień, gdzie wykonuje się szczepienieApoi treceți la camera de vaccinare efectivă pentru injectare.
Hier krijg je het vaccin toegediend door een verpleegkundige.Tutaj pielęgniarka/ lekarz poda szczepionkę.Aici vi se va administra vaccinul de către o asistentă medicală.
De prik gebeurt in de bovenarm.Szczepionka wykonywana jest w górnej części ramienia.Injecția se face în brațul superior.
Het is handig om makkelijke kledij te dragen. Este convenabil să purtați haine confortabile.
Na vaccinatie verlaat je de ruime langs achter en volg je de pijlen richting observatiezone en uitgang.Po szczepieniu opuszczamy gabinet tylnym wyjściem i kierujemy się strzałkami w stronę strefy obserwacyjnej i wyjścia.După vaccinare părăsiți camera și urmați săgețile în direcția zonei de observare și ieșiți.
Ook in de observatiezone is altijd een steward aanwezig. Heb je een vraag of voel je je niet goed, aarzel niet die aan te spreken.W strefie obserwacyjnej zawsze obecny jest steward. Jeśli masz pytania lub czujesz się niekomfortowo, nie wahaj się go poinformować.Un însoțitor, va fi întotdeauna prezent în zona de observare. Dacă aveți o întrebare sau dacă nu vă simțiți bine, nu ezitați să o adresați.
Na 15 minuten mag je de observatiezone verlaten; via de uitgang kom je weer op de parking van het Generaal Maczekplein.Po 15 minutach można opuścić strefę obserwacyjną, wyjście prowadzi z powrotem na parking Generała Maczka.Puteți părăsi zona de observare după 15 minute, prin ieșire vă veți întoarce la parcarea de la Generaal Maczekplein.
Bedankt om je te laten vaccineren.Dziękujemy, że się zaszczepiłeś.Vă mulțumim pentru vaccinare.

Are you looking for more information about Covid-19? You can find information in different languages on several official websites.

Vind je de informatie over corona te moeilijk, niet duidelijk of wordt het allemaal wat te veel? Of wil je alle info op een goede manier overbrengen aan wie het niet zo goed meer begrijpt?

Ben je op zoek naar informatie in gebarentaal?

Of vraag je je af hoe je geloofsgemeenschap staat tegenover vaccinatie?

Gepubliceerd opwoensdag 28 okt 2020 om 14:16