Corona: updates

Federale maatregelen 30/10: verstrengde lockdown

Zoals verwacht kondigde het Overlegcomité op 30/10 een verstrenging aan van de coronamaatregelen. Deze lockdownmaatregelen gaan in vanaf 2 november:

 • De regel van vier wordt binnen afgeschaft. Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van 4, op veilige afstand.
 • Niet-essentiële winkels worden gesloten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Steun dan ook de middenstand!
 • Voedingswinkels blijven hoe dan ook open. Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.
 • De scholen zullen ook op 12 en 13 november gesloten blijven. De herfstvakantie was al eerder verlengd, maar wordt dus nog net iets langer en zal nu in totaal twee weken duren (tot en met 15 november). Dit geldt voor alle onderwijsniveaus.
  • Vanaf 16 november gaat het basisonderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs opnieuw over tot 100% contactonderwijs
  • De 2e en 3e graad van het secundair onderwijs gaat over tot 50% contactonderwijs en dit tot 1 december
  • Binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (academies) kunnen kinderen jongeren dan 12 jaar na 15 november voltijds naar de les. Leerlingen ouder dan 12 jaar zullen vanaf dan lessen volgen in kleinere groepen.
  • Hoger onderwijs: afstandsonderwijs tot het einde van het jaar (het 1e jaar gaat vanaf 1 december deels over op contactonderwijs)
  • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen
  • Geen fysieke teambuildings
 • Telewerken is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • Restaurants en bars in hotels en B&Bs sluiten, maaltijden mogen alleen nog op de kamer. 
 • Op begrafenissen mogen nog maar 15 mensen zijn. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
 • Vakantieparken en campings moeten sluiten. Die maatregel gaat in vanaf 3 november, maar restaurants en zwembaden zijn wel al gesloten. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Niet-essentiële verplaatsingen worden niet verboden, hoewel verplaatsingen afgeraden worden.

Deze verstrengde lockdown geldt voor het gehele land en gaat in om middernacht in de nacht van zondag 1 november op maandag 2 november 2020 en zullen minstens 1,5 maand worden aangehouden waarna deze geëvalueerd zullen worden.

Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

 

Lokale maatregelen 4/11

De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie volgende aanvullende lokale maatregelen worden genomen vanaf woensdag 4 november 2020 en dit tot maandag 30 november 2020:

-alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Ruiselede worden verboden.
-alle sport-, jeugd- en socio-culturele activiteiten worden verboden, dit voor alle leeftijden (dit is echter niet van toepassing op activiteiten in schoolverband of in het kader van noodopvang).
-de gemeentelijke sport-, jeugd- en socio-culturele infrastructuur wordt gesloten.

Dit besluit vervangt de eerder genomen beslissing dd. 23/10 die enkel de sportactiviteiten omvatte tot en met 6 november.

Lokale maatregelen 30/10

Op 30 oktober werd door de burgemeester van de gemeente Ruiselede een politiebesluit uitgevaardigd inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (mondmaskerplicht)

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor alle personen vanaf 13 jaar:

 • Op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
 • Op alle plaatsen aangeduid met een bord vanwege het gemeentebestuur waarop de mondmaskerplicht gesignaleerd wordt: parkings Huis Maria, parking Het Portaal, parking Basisschool De Kiem, …

Dit besluit geldt vanaf 30 oktober om 18u tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie dwingend anders reglementeren. De beslissing van de burgemeester van 21 augustus 2020 over goedkeuren van lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis wordt ingetrokken.

 

Provinciale maatregelen 29/10

Op 29 oktober werden door de provinciegouverneur van West-Vlaanderen twee Politiebesluiten uitgevaardigd met betrekking tot de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en met betrekking tot enkele aanvullende maatregelen.

Beide politiebesluiten leest u onderaan deze pagina als bijlage, maar kort samengevat:

1. Politiebesluit met betrekking tot de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het hele grondgebied van de provincie steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie
 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie:
  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5m en andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels)
  • op alle markten (brocantemarkten, jaarmarkten, rommelmarkten..)
  • in de recyclageparken
  • in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
  • op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober tot en met 8 november 24u00)
  • op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 31 oktober 0u00 tot en met 15 november 24u00)

Dit politiebesluit treedt in werking op 30 oktober 2020 en kan te allen tijden en onbeperkt herzien worden.

Dit besluit vervangt ook het politiebesluit van 2 oktober 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

2. Politiebesluit houdende aanvullende maatregelen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • kerstmarkten, winterdorpen en outdoor schaatsbanen worden op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen verboden tot en met 3 januari 2021
 • huis-aan-huis-bezoeken in het kader van bijvoorbeeld Sint-Maarten, sinterklaas, Halloween, kerstman, etc. zijn verboden
 • huis-aan-huis-verkopen en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden
 • de ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten en de deuren moeten sluiten op basis van artikel 8 van het MB van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd bij MB van 1 november 2020, kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, mits naleving van de minimale regels zoals opgenomen in artikel 8 §1 derde lid van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet begeleid en uitgevoerd worden door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur, ...). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een officieel afhaalpunt georganiseerd/goedgekeurd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in artikel 8 §1 derde lid van het MB van 28 oktober houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.
 • de zorg voor de meest kwetsbaren (voedselbedeling in het kader van mantelzorg, voedselbank, ...) moet worden gegarandeerd

Dit politiebesluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking 2 november of vanaf de ondertekening ervan door de waarnemend gouverneur. Het politiebesluit blijft gelden tot het wordt ingetrokken of gewijzigd met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie volledig reglementeren.

 

Maatregelen Agentschap Natuur en Bos 29/10

De toezichthoudende ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos beslist:

 • Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens zijn recreatieve activiteiten in alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum één, steeds dezelfde, persoon
  • in groepen van maximaal 4 personen met respect voor de naleving van de social distancing regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; als deze afstand niet kan gerespecteerd worden is het dragen van een mondmasker verplicht
 • enkel tussen 05.00u ’s ochtends en 24.00u ‘s avonds
 • In afwijking is de bijzondere jacht op het wild zwijn toegestaan op de tijdstippen vermeld in artikel 33 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

De veiligheidsmaatregelen gaan in op 29 oktober 2020. De veiligheidsmaatregelen zullen worden opgeheven als het aanzienlijk risico waarvoor veiligheidsmaatregelen werden genomen, is uitgeschakeld of tot een aanvaardbaar niveau ingeperkt of gestabiliseerd is.

 

Informeer u goed over de geldende maatregelen, maar nog belangrijker: volg ze vooral goed op.

Denk aan de gezondheid van uzelf en uw familie maar ook aan de gezondheid van de vele mensen die zich elke dag inzetten om de vele sectoren van de samenleving draaiende te houden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de mensen in de zorgsector.

Er sterven nog steeds mensen ten gevolge van het coronavirus. Hou je dus aan de opgelegde maatregelen!

Denk ondertussen ook aan wie het moeilijk heeft. Hou – op afstand- een oogje in het zeil bij eenzame of hulpbehoevende buren of familieleden. Merk je een probleemsituatie op: aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis: ocmw@ruiselede.be of 051 68 94 84.

 

 

 

Of ben je op zoek naar ...

Contact & openingsuren

Dienst Noodplanning

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede gemeentehuis
Tel.
051 70 84 18
veiligheid@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
Gesloten
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00

Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.

Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.

De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.

Alle openingsuren Dienst Noodplanning