Corona: updates

Beslissingen Overlegcomité 05/03/2021: versoepelingen

Het Overlegcomité heeft verschillende versoepelingen aangekondigd. Bij de timing van deze versoepelingen wordt een evenwicht gezocht tussen het onder controle houden van het aantal besmettingen enerzijds en het bieden van perspectief anderzijds.

In maart en april ligt de focus op buitenactiviteiten.  De timing van de aangekondigde maatregelen kan bijgestuurd worden op een volgend Overlegcomité.

Dit weten we al:

Vanaf 8 maart:

 • Vanaf maandag 8 maart mag je terug met 10 personen samenkomen in de buitenlucht. Momenteel is dat nog 4. Je moet wel nog altijd afstand houden van elkaar en bij voorkeur mondmaskers dragen
 • Nog vanaf 8 maart zijn tot 50 mensen mogelijk op een begrafenis met maximaal 1 persoon per vierkante meter

Vanaf 15 maart:

 • De al eerder met de onderwijskoepels afgesproken versoepelingen zijn goedgekeurd. Studenten hoger onderwijs mogen opnieuw één dag per week contactonderwijskrijgen.
 • Leerlingen uit het beroepsonderwijs en buitengewoon onderwijs kunnen weer voltijds naar de klas
 • Ook buitenschoolse eendagsuitstappen kunnen opnieuw in zowel het basis- en secundair onderwijs

Vanaf 1 april:

 • Evenementen en -opvallend ook- erediensten kunnen buiten doorgaan met maximaal 50 personen met mondmasker en in een gecontroleerde omgeving
 • Amateursporters mogen terug samen sporten met maximaal 10
 • Pretparken mogen terug open, want dat is grotendeels buiten

Tijdens de paasvakantie (5-18 april):

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen op kamp mét overnachtingtijdens de paasvakantie met groepen van maximaal 25 personen. Er zal aan het begin en het einde van het kamp getest worden
 • Het reisverbod blijft gelden tot en met de paasvakantie.

Na de paasvakantie (vanaf 19 april):

 • Alle scholieren uit het secundair onderwijs kunnen terug voltijds naar de klas, gedaan dus met het gedeeltelijke afstandsonderwijs

Vanaf 1 mei:

 • De horeca mag terug open, net als de evenementensector en de cultuursector
 • Die heropening zal onder strenge voorwaarden zijn, zo zal er met snel- en zelftesten worden gewerkt

Eens ook wij meer gedetailleerde informatie hebben ontvangen (Ministerieel Besluit, Frequently Asked Questions, …), kan u hier alles nalezen.

Ook onze vele verenigingen en de lokale horeca kunnen volgende week rekenen op extra informatie, advies en begeleiding bij een eventuele heropstart van hun activiteiten. Een activiteit kan slechts doorgaan mits controle en toestemming van het gemeentebestuur: www.ruiselede.be/evenement-organiseren-in-coronatijden

 

Provinciale maatregelen 18/02/2021

Op 18 februari 2021 werd door de provinciegouverneur van West-Vlaanderen een Politiebesluit uitgevaardigd met betrekking tot aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Kort samengevat:

1. Politiebesluit met betrekking tot aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • Het publiek is niet toegelaten aan de aankomst- en vertrekzones, alsook langsheen de volledige parcoursen tijdens de doortocht van de wielerwedstrijden die plaatsvinden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Deze bepaling geldt niet voor de sporters (deelnemers), de technische omkadering van de deelnemers van de wielerwedstrijd en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd
 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van West-Vlaanderen, en dit telkens vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht van de wedstrijd. Deze mondneusmaskerplicht geldt zowel voor de organisatiemedewerkers, de technische omkadering van de deelnemers als de sporters tot het moment dat zij zich naar de startplaats van de wedstrijd begeven en bij interviews en tijdens de podiumceremonie
 • Het organiseren van randactiviteiten of bijkomende commerciële activiteiten is verboden
 • Het is verboden om een particuliere drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van het parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van West-Vlaanderen vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht

Dit politiebesluit treedt in werking vanaf 18 februari 2021. De maatregelen zijn van toepassing tot 5 april 2021.

Dit politiebesluit heft het politiebesluit van 25 september 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen op.

2. Politiebesluit met betrekking tot de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het hele grondgebied van de provincie steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie
 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie:
  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5m en andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels)
  • op alle toegestane markten
  • in de recyclageparken
  • in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
  • op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 13 februari 2021 0u00 tot en met 21 februari 2021 24u00.

Dit politiebesluit trad in werking op 13 februari 2021 om 0u00 en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico's.

Dit besluit vervangt ook het politiebesluit van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

3. Politiebesluit houdende aanvullende maatregelen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • huis-aan-huis-verkopen en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden
 • leveringen aan huis kunnen enkel gebeuren door professionele leveringsdiensten die aan huis leveren en door verenigingen of organisaties die occasionele leveringen aan huis doen naar aanleiding van een steunactie zonder rechtstreeks contact met de bewoners of ontvangers en zonder de woning te betreden
 • afhalingen van voedsel en drank (take-away) zijn enkel toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs
 • raamverkoop en ambulante handel zijn enkel toegelaten voor zaken die voedsel of niet-alcoholisshce dranken verkopen en hiervoor van de gemeentelijke overheid een toelating kregen voor uiterlijk 15 november 2020.

Dit politiebesluit is onmiddellijk uitvoerbaar en trad in werking op 3 december 2020. Het politiebesluit blijft gelden tot het wordt ingetrokken of gewijzigd met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie volledig reglementeren.

4. Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen

 • iedere bestuurlijke overheid binnen de provincie stelt de Gouverneur - preventief waar mogelijk en online waar noodzakelijk - in kennis van iedere risico-inschatting voor het ontstaan van een in de huidige context onverantwoorde 'grote volkstoeloop' naar aanleiding van eender welk 'evenement

Dit politiebesluit verving het politiebesluit van de Gouverneur van 16 november 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.

 

Beslissingen Overlegcomité 5 februari 2021: Coronamaatregelen verlengd tot 1 april

Het Overlegcomité besliste op 5/2/2021 dat de kappers opnieuw mogen openen op 13 februari, onder strenge voorwaarden. Voor de overige niet-medische contactberoepen is dat 1 maart. 

Vakantiehuizen in vakantieparken, de bungalowparken en campings mogen heropenen vanaf 8 februari. Hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten blijven gesloten. Dierenparken mogen vanaf 13 februari heropenen.

Verstrenging mondmaskerplicht: sjaals, nekverwarmers, bandana's en maskers met een uitlaatventiel mogen niet meer gebruikt worden als alternatief voor mondmaskers. Stoffen maskers of wegwerpmaskers zijn nog steeds de standaardkeuze.

De overige coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 april. Een volgend Overlegcomité is voorzien op 26 februari, dan worden de maatregelen betreffende de horeca, sport en cultuur bekeken. Tussentijdse beslissingen of herzieningen zijn eventueel wel mogelijk.

We wijzen er graag op dat ook de genomen maatregelen inzake de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren nog steeds van kracht zijn. We rekenen op u om deze goed toe te passen en zo de verspreiding van het coronavirus te beperken.

 

Maatregelen 29 januari 2021

Op vrijdag 29 januari 2021 werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd met daarin aangepaste corona-maatregelen. Deze maatregelen in hoofdzaak betrekking op de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren.

De protocollen jeugd, cultuur en sport werden op basis van deze wijzigingen aangepast: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/regels-voor-activiteiten-verschillende-sectoren-in-coronatijden

Deze nieuwe maatregelen zijn van kracht vanaf 1 februari 2021.

De belangrijkste wijzigingen:

Sport

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Jeugd

Voor kinderen tot en met  12 jaar  

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
 • In krokusvakantie (van 13/02/2021 tot en met 21/02/2021) kunnen groepen uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal. 
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit(sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door. 
 • Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijven verboden. 

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
 • Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen. 
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door. Enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. 
 • Het wordt sterk aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting is verboden. 

Lees hieronder het volledige Ministerieel Besluit na.

Lokale maatregelen

Op lokaal vlak betekent dit dat het burgemeestersbesluit van 18 januari 2021 aangepast wordt. De strengere maatregelen worden ingetrokken, maar aan de organisatoren van jeugd- en sportactiviteiten en -kampen wordt wel gevraagd draaiboeken op te stellen die door de diensten getoetst kunnen worden aan de geldende maatregelen.

De gemeentelijke diensten anticipeerden vorige week al op deze maatregelen en overlegden toen reeds met de betrokken sport- en jeugdverenigingen en kamporganisatoren over de organisatie van activiteiten die binnen de nieuwe maatregelen passen. Een activiteit organiseren kan enkel en alleen wanneer een draaiboek ingediend wordt: www.ruiselede.be/evenement-organiseren-in-coronatijden. De academies voor Beeldende Kunst en Muziek, Woord en Dans namen reeds contact op met hun leerlingen. Ook voor de lessen van de Techniekacademie werd een oplossing gevonden.

 

Beslissingen Overlegcomité 22/01/2021

Het Overlegcomité kwam op 22 januari opnieuw samen. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan besliste het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Het gevaar is nog niet geweken. Om de gunstige situatie van vandaag te beschermen, moeten we een aantal dammen opbouwen.

 • De eerste dam is het volhouden van de geldende maatregelen, zoals het beperken van contacten, goede handhygiëne, mondmasker dragen, veilig winkelen en telewerken. We gaan de derde golf vermijden als we de geldende maatregelen blijven toepassen.
 • De tweede dam is een reisverbod voor niet-essentiële reizen tot 1 maart. Dat verbod gaat in vanaf woensdag 27 januari. Wie reist, zal een verklaring op eer moeten ondertekenen om te bewijzen dat het om een essentiële reis gaat. De verklaring op eer kan je terugvinden op : https://www.info-coronavirus.be/nl/  Een overzicht van de reizen die toegelaten zijn leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie
  • Alle mensen die ons land binnenreizen vanaf maandag 25 januari vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika zullen tien dagen in quarantaine moeten, met twee verplichte pcr-testen op dag een en dag zeven.
 • De niet-medische contactberoepen mogen op 13 februari opnieuw opengaan, als de pandemie gunstig evolueert. Het overlegcomité zal 5 februari de evaluatie doen. Als er een heropening komt, zullen er nog strengere regels gelden dan de voorgaande regels om klanten, maar ook de professionelen maximaal te kunnen beschermen.
 • Voor de horeca en de cultuur- en eventsector zijn er nog geen versoepelingen aangekondigd.
 • Testen, isoleren en vaccineren, dat wordt de strategie om de coronapandemie aan banden te leggen. Wie de ziekte heeft moet zich vanaf nu tien dagen isoleren, niet zeven. Dat moet omdat de nieuwe varianten besmettelijker zijn.

 

Beslissingen Overlegcomité 08/01/21: tussentijdse evaluatie en bevestiging van de bestaande regels

Het overlegcomité heeft op 08/01 de coronasituatie in ons land besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.
 • Rijopleidingen en rijexamens kunnen opnieuw doorgaan vanaf 12/01. Alsook opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie.
 • De niet-essentiële winkels blijven open. Dat moet "op een verantwoordelijke en veilige manier", lees: geen funshopping. Winkelen moet alleen (tenzij je hulp nodig hebt) en kort (maximaal een half uur) gebeuren. In winkels mag maximaal 1 klant per 10 vierkante meter aanwezig zijn.
 • Niet-medische contactberoepen (vb. kappers) blijven nog steeds gesloten.
 • De horeca blijft gesloten.
 • Steden en gemeenten zullen, samen met de handelaars, ook in de winkelstraten de veiligheid moeten garanderen.
 • De avondklok tussen middernacht en 5u00 en het samenscholingsverbod blijven gelden.
 • Musea en zwembaden blijven open.

Deze maatregelen blijven gelden tot 1 maart 2021.

De eerder genomen federale, provinciale en lokale maatregelen blijven gelden.

 

Beslissingen Overlegcomité 30/12 - verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan.

Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat het aantal besmettingen in ons land momenteel lager ligt dan in andere landen. Ook de evolutie van het aantal bevestigde gevallen is in ons land gunstiger dan in andere landen. Daarbovenop komt de sterke aanduiding dat een nieuwe variant van COVID-19 die momenteel in het Verenigd Koninkrijk rondgaat, veel besmettelijker is.

Om te voorkomen dat door het internationaal reisverkeer de verspreiding van COVID-19 opnieuw wordt versneld, heeft het Overlegcomité beslist de reisregels als volgt te verscherpen:

1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

 • Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
 • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);
 • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

2. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

3. Extra controles bij terugkeer uit het buitenland. Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

Deze verscherpte maatregelen komen bovenop de beslissingen van het Overlegcomité die onder meer voorzagen in een striktere controle van het Passenger Locator Form en sinds 25 december 2020 een negatieve test vereisen van niet-inwoners die ons ons land inreizen.

 

Federale maatregelen 30/10: beperkte versoepeling op 11/12

Deze maatregelen zijn momenteel geldig:

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van 4, op veilige afstand.
 • Zowel essentiële als niet-essentiële winkels zijn open.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) blijven gesloten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.
 • Telewerken is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.
 • Restaurants en bars in hotels en B&Bs sluiten, maaltijden mogen alleen nog op de kamer. 
 • Op begrafenissen en crematies mogen 15 personen aanwezig zijn, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen blijven open. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • Erediensten kunnen plaatsvinden met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend.
 • Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12  jaar de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld.
 • Vakantieparken en campings zijn gesloten.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Niet-essentiële verplaatsingen worden niet verboden, hoewel verplaatsingen afgeraden worden.

 

Lokale maatregelen 30/10

Op 30 oktober werd door de burgemeester van de gemeente Ruiselede een politiebesluit uitgevaardigd inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (mondmaskerplicht)

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor alle personen vanaf 13 jaar:

 • Op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
 • Op alle plaatsen aangeduid met een bord vanwege het gemeentebestuur waarop de mondmaskerplicht gesignaleerd wordt: parkings Huis Maria, parking Het Portaal, parking Basisschool De Kiem, …

Dit besluit geldt vanaf 30 oktober om 18u tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie dwingend anders reglementeren. 

 

Maatregelen Agentschap Natuur en Bos 29/10

De toezichthoudende ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos beslist:

 • Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens zijn recreatieve activiteiten in alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum één, steeds dezelfde, persoon
  • in groepen van maximaal 4 personen met respect voor de naleving van de social distancing regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; als deze afstand niet kan gerespecteerd worden is het dragen van een mondmasker verplicht
 • enkel tussen 05.00u ’s ochtends en 24.00u ‘s avonds
 • In afwijking is de bijzondere jacht op het wild zwijn toegestaan op de tijdstippen vermeld in artikel 33 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

De veiligheidsmaatregelen gaan in op 29 oktober 2020. De veiligheidsmaatregelen zullen worden opgeheven als het aanzienlijk risico waarvoor veiligheidsmaatregelen werden genomen, is uitgeschakeld of tot een aanvaardbaar niveau ingeperkt of gestabiliseerd is.

 

Informeer u goed over de geldende maatregelen, maar nog belangrijker: volg ze vooral goed op.

Denk aan de gezondheid van uzelf en uw familie maar ook aan de gezondheid van de vele mensen die zich elke dag inzetten om de vele sectoren van de samenleving draaiende te houden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de mensen in de zorgsector.

Er sterven nog steeds mensen ten gevolge van het coronavirus. Hou je dus aan de opgelegde maatregelen!

Denk ondertussen ook aan wie het moeilijk heeft. Hou – op afstand- een oogje in het zeil bij eenzame of hulpbehoevende buren of familieleden. Merk je een probleemsituatie op: aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis: ocmw@ruiselede.be of 051 68 94 84.

 

 

 

Of ben je op zoek naar ...

Contact & openingsuren

Dienst Noodplanning

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede gemeentehuis
Tel.
051 70 84 18
veiligheid@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten

Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.

Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.

De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.

Alle openingsuren Dienst Noodplanning