Corona: updates

Overlegcomité 19 juli 2021

Op maandag 19 juli kwam het Overlegcomité opnieuw samen. Daar werd beslist om in België te blijven gaan voor een voorzichtige benadering en dan ook slechts stap voor stap te versoepelen. Daarom werd beslist een aantal veiligheidsmaatregelen aan te scherpen.

De maatregelen treden gefaseerd in werking. Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing tot en met 30 september 2021.

Winkelen

Vanaf 30 juli zal geen beperking meer gelden op het maximaal aantal klanten in winkels en winkelcentra. Voor de grote winkels en de winkelcentra zal het bovendien niet langer verplicht zijn om in een toegangscontrole te voorzien.

Sport

Vanaf 1 september is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht in de gemeenschappelijke besloten ruimten van alle inrichtingen van de sportsector.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

In de inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) vanaf 1 september verplicht.

Compartimentering van het publiek aanwezig in een sportinfrastructuur tijdens outdoor sportwedstrijden, is onder bepaalde voorwaarden reeds toegelaten. Vanaf 1 september zal compartimentering in een sportinfrastructuur bijkomend ook kunnen worden toegepast zowel indoor tijdens sportwedstrijden, als outdoor tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen, op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit. Hiertoe dient per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur te worden voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Vanaf 1 september is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist indien het publiek minder dan 200 personen binnen en 400 personen buiten bedraagt.

Massa-evenementen

De minimumdrempel voor het aantal aanwezigen op massa-evenementen, die vanaf 13 augustus onder strikte voorwaarden kunnen worden georganiseerd, wordt verlaagd van 5.000 naar 1.500. Bovendien is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist bij massa-evenementen. Vanaf 1 september zullen ook indoor massa-evenementen mogelijk zijn.
Voor massa-evenementen geldt geen einduur. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, dienen deze te worden stopgezet om 01u00.

Reizen

 • De geldende regels blijven van kracht, maar er daarbovenop komt er wel een striktere procedure voor mensen die terugkeren uit EU- of Schengenlanden waar er gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht de kleurcode van dat land. Die reizigers zullen een PCR-test moeten afleggen op dag één en dag zeven na hun terugkeer. Daar komt ook een quarantaine bij kijken, tenzij de persoon in kwestie 72 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied al een PCR-test onderging. Wie positief test moet 10 dagen in isolatie.
 • Controles op het Passenger Locator Form (PLF) en het coronacertificaat worden opgevoerd, vooral in luchthavens en internationale treinstations (was al eerder aangekondigd).
 • Het belang van mondmaskers, een veilige afstand van elkaar houden en ventilatie wordt benadrukt (niet alleen in eigen land, maar ook als je op reis bent).
 • Nieuw is het zogenoemde COVID safe ticket, zeg maar de Belgische versie van het coronacertificaat dat je gebruikt als je op reis gaat. Dat wordt vanaf 13 augustus ingevoerd voor evenementen buiten vanaf 1.500 mensen (niet verplicht, want organisator kan ook kiezen voor het gewone protocol met mondmaskers en 1,5 meter afstand tussen de toeschouwers).
 • Het verbod om naar België te reizen voor personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land bevonden dat is aangemerkt als zone met heel hoog risico wordt vanaf 28 juli beperkt tot derde landen (landen die niet behoren tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone). In zeer beperkte gevallen worden uitzonderingen voorzien op dit verbod, nu ook bijkomend voor personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid. Vervoerders moeten steeds de vereiste documenten controleren en bij gebrek eraan het boarden weigeren.

Meer informatie over deze beslissingen leest u op  www.info-coronavirus.be

Overlegcomité 18 juni 2021

Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald. 
Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Horeca:

 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
 • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector. 

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

Toegelaten capaciteit evenementen: 

 • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
 • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector: Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-vanaf-27-juni-volgende-stap-zomerplan

Verduidelijkingen overlegcomité 4 juni 2021

Het Overlegcomité verduidelijkte vandaag enkele maatregelen uit het eerder aangekondigde zomerplan voor de maanden juni, juli en augustus 2021.

Dit weten we al:

 • Vanaf 9 juni mag de horeca openblijven tot 23.30 uur, zowel de terrassen als de binnenruimtes. De horeca-uitbaters zouden ook vroeger hun deuren mogen openen: vanaf 5 uur 's morgens in plaats van 8 uur nu.
 • Vanaf 13 augustus zouden grote events kunnen, met maximaal 75.000 deelnemers. Het gaat dan over evenementen als Pukkelpop, Tomorrowland of Formule 1.
 • Reizen:
  • Buitenlandse reizen: wie terugkomt uit een rode zone en al zeker twee weken volledig gevaccineerd is, moet geen coronatest moet ondergaan en ook niet in quarantaine moet; wie niet reeds twee weken volledig gevaccineerd is, zal wel een test moeten ondergaan, en dat vanaf de leeftijd van 12 jaar. Er komen twee gratis PCR-testen voor wie op reis gaat, of een festival bijwoont, en nog niet volledig gevaccineerd is.
  • Buitenlanders die naar ons land willen komen deze zomer moeten ook twee weken volledig gevaccineerd zijn om zonder formaliteiten naar ons land te mogen komen, anders moeten ze een negatieve PCR-test kunnen voorleggen.
  • Mensen die uit een eventuele hoogrisicozone met een gevaarlijke variant terugkomen, zullen altijd een quarantaine van 10 dagen moeten respecteren als ze de voorbije 2 weken in een hoogrisicozone zijn geweest. Dat geldt ook voor gevaccineerden. Niet-Belgen uit een hoogrisicozone zijn niet welkom in ons land.
  • Informeer je steeds goed over de maatregelen die gelden in je land van bestemming: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 
 • De overheid stelde ook 10 nieuwe basisregels op om niet zomaar alle remmen los te gooien.
Zoals steeds kan u op deze website binnenkort alle informatie hierover terugvinden. We hopen samen met u dat we deze keer de details over de aangekondigde maatregelen toch iets vlugger kunnen ontvangen om ze met u te delen. De FAQs (met daarin meer details) worden doorgaans pas vrij laat aan de lokale besturen bezorgd wat het verlenen van advies voor de organisatie van activiteiten wat bemoeilijkt. 
Meer info lees je ook op www.info-coronavirus.be/nl/
Verenigingen die een activiteit willen organiseren, vullen nog steeds het evenementformulier in en/of vragen advies via de vrijetijdsdiensten vrijetijd@ruiselede.be  of sport@ruiselede.be : www.ruiselede.be/een-evenement-organiseren-in-corona-tijden 

 

 

Provinciale maatregelen 03/12/2020

1. Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen

 • iedere bestuurlijke overheid binnen de provincie stelt de Gouverneur - preventief waar mogelijk en online waar noodzakelijk - in kennis van iedere risico-inschatting voor het ontstaan van een in de huidige context onverantwoorde 'grote volkstoeloop' naar aanleiding van eender welk 'evenement

Dit politiebesluit verving het politiebesluit van de Gouverneur van 16 november 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.

Maatregelen Agentschap Natuur en Bos 08/03

De toezichthoudende ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos beslist:

Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens zijn recreatieve activiteiten in alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum één, steeds dezelfde, persoon;
 • in groepen van maximaal 10 personen met respect voor de naleving van de social distancing regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; als deze afstand niet kan gerespecteerd worden is het dragen van een mondmasker verplicht;
 • de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, met een maximum van 25 kinderen;
 • enkel tussen 05.00u ’s ochtends en 24.00u ‘s avonds

In afwijking van artikel 1, 4°, is de bijzondere jacht op het wild zwijn toegestaan op de tijdstippen vermeld in artikel 33 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014

Lokale maatregelen 24/06

Op 24 juni werd door de burgemeester van de gemeente Ruiselede een politiebesluit uitgevaardigd inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (versoepeling mondmaskerplicht)

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor alle personen vanaf 13 jaar:

 • Op alle plaatsen aangeduid met een bord vanwege het gemeentebestuur waarop de mondmaskerplicht geafficheerd wordt.

Dit besluit geldt vanaf 25 juni tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie dwingend anders reglementeren. 

Informeer u goed over de geldende maatregelen, maar nog belangrijker: volg ze vooral goed op.

Denk aan de gezondheid van uzelf en uw familie maar ook aan de gezondheid van de vele mensen die zich elke dag inzetten om de vele sectoren van de samenleving draaiende te houden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de mensen in de zorgsector.

Er sterven nog steeds mensen ten gevolge van het coronavirus. Hou je dus aan de opgelegde maatregelen!

Denk ondertussen ook aan wie het moeilijk heeft. Hou – op afstand- een oogje in het zeil bij eenzame of hulpbehoevende buren of familieleden. Merk je een probleemsituatie op: aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis: ocmw@ruiselede.be of 051 68 94 84.

Contact & openingsuren

Dienst Noodplanning

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede gemeentehuis
Tel.
051 70 84 18
veiligheid@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 08:30 tot 12:00

Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.

Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.

De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.

Alle openingsuren Dienst Noodplanning