Corona: updates

Beslissingen overlegcomité 23/04/2021

Het Overlegcomité bevestigde vandaag het einde van de Paaspauze en bepaalde de regels voor de buitenterrassen vanaf 8 mei 2021.

Zoals steeds kan u op www.ruiselede.be/corona alle informatie hierover terugvinden eens ook wij die hebben ontvangen.

Dit weten we nu al:

Vanaf 26 april:

 • We mogen buiten terug met maximaal 10 personen afspreken.
 • Niet-medische contactberoepen heropenen onder de verstrengde protocollen.
 • Winkelen kan terug zonder afspraak. Bij het winkelen mag men vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Vanaf 28 april:

Verbod voor personen die zich in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, indien deze personen niet beschikken over de Belgische nationaliteit of indien zij hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van bepaalde toegelaten essentiële reizen.

Vanaf 8 mei:

Terrasopening:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen
 • De openingsuren zijn beperkt van 8u00 tot 22u00

Buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten.

In de maand mei zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

Jeugd- en clubactiviteiten:

 • Activiteiten in clubverband (bv. sportclub of vereniging) zijn mogelijk met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

In de maand juni:

Evenementen:

 • Buitenactiviteiten zijn mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.
 • Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

Jeugd en clubactiviteiten:

 • Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachtingen vanaf 25 juni ook mogelijk.

Kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

Het gemeentebestuur wacht samen met u de meer gedetailleerde beslissingen af. Hou onze communicatiekanalen in het oog voor meer informatie. Ook via https://www.info-coronavirus.be/nl/ kan u steeds meer informatie terugvinden.

Provinciale maatregelen 23/04/2021

1. Politiebesluit met betrekking tot de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het hele grondgebied van de provincie steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie
 • het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie:
  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5m en andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels)
  • op alle toegestane markten
  • in de recyclageparken
  • in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening

Dit politiebesluit trad in werking op 13 februari 2021 om 0u00 en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico's.

Dit besluit vervangt ook het politiebesluit van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

2. Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen

 • iedere bestuurlijke overheid binnen de provincie stelt de Gouverneur - preventief waar mogelijk en online waar noodzakelijk - in kennis van iedere risico-inschatting voor het ontstaan van een in de huidige context onverantwoorde 'grote volkstoeloop' naar aanleiding van eender welk 'evenement

Dit politiebesluit verving het politiebesluit van de Gouverneur van 16 november 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.

Maatregelen Agentschap Natuur en Bos 08/03

De toezichthoudende ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos beslist:

Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens zijn recreatieve activiteiten in alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum één, steeds dezelfde, persoon;
 • in groepen van maximaal 10 personen met respect voor de naleving van de social distancing regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; als deze afstand niet kan gerespecteerd worden is het dragen van een mondmasker verplicht;
 • de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, met een maximum van 25 kinderen;
 • enkel tussen 05.00u ’s ochtends en 24.00u ‘s avonds

In afwijking van artikel 1, 4°, is de bijzondere jacht op het wild zwijn toegestaan op de tijdstippen vermeld in artikel 33 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014

Lokale maatregelen 30/10

Op 30 oktober werd door de burgemeester van de gemeente Ruiselede een politiebesluit uitgevaardigd inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (mondmaskerplicht)

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor alle personen vanaf 13 jaar:

 • Op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
 • Op alle plaatsen aangeduid met een bord vanwege het gemeentebestuur waarop de mondmaskerplicht gesignaleerd wordt: parkings Huis Maria, parking Het Portaal, parking Basisschool De Kiem, …

Dit besluit geldt vanaf 30 oktober om 18u tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie dwingend anders reglementeren. 

Informeer u goed over de geldende maatregelen, maar nog belangrijker: volg ze vooral goed op.

Denk aan de gezondheid van uzelf en uw familie maar ook aan de gezondheid van de vele mensen die zich elke dag inzetten om de vele sectoren van de samenleving draaiende te houden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de mensen in de zorgsector.

Er sterven nog steeds mensen ten gevolge van het coronavirus. Hou je dus aan de opgelegde maatregelen!

Denk ondertussen ook aan wie het moeilijk heeft. Hou – op afstand- een oogje in het zeil bij eenzame of hulpbehoevende buren of familieleden. Merk je een probleemsituatie op: aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis: ocmw@ruiselede.be of 051 68 94 84.

Contact & openingsuren

Dienst Noodplanning

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede gemeentehuis
Tel.
051 70 84 18
veiligheid@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 08:30 tot 12:00

Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.

Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.

De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.

Alle openingsuren Dienst Noodplanning