Brugfiguur helpt kinderarmoede bestrijden

Maatschappelijk kwetsbare gezinnen

“De Ruiseleedse basisscholen De Kiem (Ruiselede) en De Linde (Doomkerke) gaven de voorbije maanden aan dat er nood is aan extra ondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Zeker tijdens de coronacrisis werd dit meer dan duidelijk. Kinderen die tijdens de middagpauze een lege brooddoos of zelfs helemaal geen lunchpakket bijhebben, ouders en kinderen die de taal niet voldoende machtig zijn en daardoor uit de boot vallen, een gebrek aan digitale middelen,…. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele problemen die de scholen de voorbije maanden frequent opmerkten.” vertelt burgemeester Greet De Roo.

“We namen dit signaal zeer ernstig” vult Linda Wyckstandt, voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, aan. “Kinderen en hun gezin moeten ondersteuning krijgen waar nodig, en daar willen wij als bestuur zeker voor instaan. In Ruiselede werden de voorbije jaren verschillende nieuwe woonwijken ontwikkeld. Dat betekent dat heel wat nieuwe mensen hun weg zoeken in onze gemeente en dat jonge gezinnen de scholen en het maatschappelijke leven intrekken. Dat juichen we zeker toe, maar we moeten daarbij realistisch zijn en beseffen dat niet iedereen over de geschikte middelen beschikt en er zelfs armoede kan opduiken."

Brugfiguur

Om letterlijk een brug te vormen tussen kwetsbare gezinnen enerzijds en het onderwijs of de dienst- en hulpverlening anderzijds, werd de functie van brugfiguur in het leven geroepen. Een brugfiguur ondersteunt de gezinnen in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen, toeleiding naar hulp- en dienstverlening en ondersteuning op andere levensdomeinen zoals wonen, werken, kinderopvang, juridisch, financieel,…Daarnaast zal de brugfiguur ook de scholen ondersteunen in het omgaan met kwetsbare gezinnen en een netwerk uitbouwen met partners zoals het CLB.

Op 1 september 2021 nam H'arne Maertens, die tot voor kort maatschappelijk assistente was in het Ruiseleedse Sociaal Huis, deze nieuwe functie op. 

“Intussen heb ik meer dan 10 jaar ervaring in een OCMW-context en die neem ik zeker mee in mijn werking.” legt H’arne uit. “Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Door een goede samenwerking met o.a. de directie, het zorgteam en vrijwilligers van de basisscholen zal ik proberen een goed aanspreekpunt te zijn voor alle ouders en de doelstellingen van de brugfiguurwerking waar te maken. Dankzij de ervaringen binnen ons intergemeentelijke 'Huis van het Kind Meulebeke – Pittem – Ruiselede – Wingene' heb ik ook collega’s die hun expertise kunnen delen.”

Schepen van onderwijs Ilse Volcke is ook enthousiast en blij dat Ruiselede hierop kan inzetten “Meer en meer gemeenten zetten in op een brugfiguurwerking en ook wij hebben beslist de stap te zetten en een brugfiguur aan te stellen. Als kleine landelijke gemeente is het immers belangrijk om de krachten te bundelen met de scholen en zo de onderwijskansen voor kinderen te vergroten”.

Info

H’arne is naast haar functie als brugfiguur ook het aanspreekpunt voor het Huis van het Kind. Heb je vragen over opvoeden, opgroeien, het groeipakket of het aanbod vrije tijd? Dan kan je H’arne bereiken via huisvanhetkind@ruiselede.be of 0478 10 18 24.

Gerelateerde items