Bibliotheekvrijwilliger gezocht

De bibliotheek Aalter-Ruiselede is op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger die bereid is om op woensdagavond de bibliotheekuitlening te verzorgen in de gevangenisbibliotheek van het Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede.

Momenteel loopt die uitleenzitting van 19u tot 20u, maar het is aangewezen om zich een halfuur voor tijd aan te melden bij de portier. Samen met een medevrijwilliger die voor de uitleensessie op zaterdag instaat, worden jaarlijks 90 uitleenzittingen verzorgd, voor zover de kalender dit toelaat.

Vervangingen wegens afwezigheden worden onderling geregeld. Daarnaast is het aangewezen ook aanwezig te zijn op de evaluatievergaderingen die tweemaal per jaar plaatsvinden.

De taakinvulling bestaat erin:

  • samen met een gedetineerde (de bibliotheekfatik) werken uit te lenen aan de gedetineerden
  • de reserveringen bij te houden en door te geven aan de bibliotheek
  • de pendeltas met ingeleverde werken te bezorgen in de bibliotheek de dag na de uitlening.

Over welk profiel dient de vrijwilliger te beschikken?

  • Zich dienstbaar kunnen opstellen
  • Zelfstandig kunnen werken
  • Kordaat kunnen handelen
  • Geheimhouding kunnen respecteren
  • Over een groot empathisch vermogen beschikken om respectvol met de gedetineerden om te gaan
  • Met moet een attest van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen en men mag geen strafblad hebben

Aanstelling

Aan de aanstelling gaan selectiegesprekken vooraf die worden afgenomen door de bibliothecaris en een afvaardiging van de gevangenis. Naderhand wordt de gekozen kandidaat gescreend door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voor elke uitleenzitting ontvangt de vrijwilliger de maximale dagvergoeding (€34,71 voor 2020) zoals die door de Federale Overheidsdienst Financiën is vastgelegd. Dit tot de maximale jaarvergoeding (€1.388,40 voor 2020) is bereikt. Dit bedrag dekt alle kosten, ook de verplaatsingsvergoeding.

Van de gekozen kandidaten zal een wervingsreserve worden aangelegd die geldig blijft gedurende één jaar vanaf het moment van de aanduiding van de vrijwilliger.

Info

Inlichtingen en kandidaturen: Bibliotheek Aalter – bibliotheek@aalter.be – tel. 09 374 60 71

Kandidaturen uiterlijk tegen 15 oktober 2020

Gepubliceerd opwoensdag 9 sep 2020 om 15:58