Attest van leven

Wat?

Het levensbewijs is een attest waarmee een inwoner kan aantonen dat hij/zij nog in leven is, zonder dat hij/zij zich persoonlijk bij een instantie moet aanmelden.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Zelf aanvragen

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte meteen raadplegen, downloaden en afdrukken op de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).