Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

  • een sollicitatie waarbij de (nieuwe) werkgever het voorleggen van dergelijk bewijs vraagt
  • het aanvragen van een visum
  • het aanvragen van een jachtvergunning
  • het aanvragen van een zelfstandigenstatuut
  • algemene administratie
  • ...

Aanvragen?

U kan het document zowel telefonisch, via e-mail of persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent, bij de Dienst Onthaal of Dienst Bevolking. In normale omstandigheden kan dit document steeds onmiddellijk worden afgeleverd of klaargelegd.
 
Indien men het bewijs onmogelijk zelf kan komen afhalen tijdens de kantooruren, kan u een familielid of kennis een schriftelijke volmacht (handgeschreven en ondertekend) meegeven en op die manier het document laten afhalen.
 
Ook kunnen we dit document voor u klaarleggen bij de dienst bevolking op donderdagavond (open tussen 17u30 en 20u30), gelieve dit te willen vermelden bij de aanvraag.
 

Opgelet

  • Een bewijs van goed gedrag en zeden kan voor verschillende redenen afgeleverd worden. Welk model u nodig heeft, hangt af van de reden waarvoor u dergelijk document  aanvraagt. Die reden moet ook op het document vermeld worden, daarom zal de bevoegde ambtenaar u hier steeds naar vragen.
  • Alleen uzelf heeft het recht een dergelijk document op te vragen op uw naam. Het is immers een uittreksel uit het bevolkings- en strafregister met daarop uw persoonlijke gegevens. Bijv. werkgevers kunnen dit document niet bekomen.
  • Enkel het origineel (door de ambtenaar of burgemeester) ondertekend bewijs van goed gedrag en zeden is geldig en dit voor een periode tot 3 maanden na de uitreikingsdatum.
  • Het document is gratis af te halen.