Bevolkingsregisters en registers Burgerlijke Stand

Registers Burgerlijke Stand: 1800-2014

Bevolkingsregisters: 1800-2014

Sinds 31 maart 2019 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Voor de niet-openbare akten (huwelijksakten ≤ 75 jaar, overlijdensakten ≤ 50 jaar, overige akten ≤ 100 jaar) stelt het Koninklijk besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand dat genealogen een specifieke en gedetailleerde aanvraag moeten indienen met toestemming van alle betrokkenen. 

Artikel 5 van het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992 stelt dat de raadpleging door derden van de registers, die meer dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, is toegelaten voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden. 

Gerelateerde items