Bericht van uitnodiging verkiezingen oktober 2024

Een bericht van uitnodiging wordt ten minste twintig dagen voor de stemming in de gmeente openbaar bekendgemaakt met een aanplakking aan het gemeentehuis, in het gemeentelijke infoblad of op de website van de gemeente.

De publicatie vermeldt:

  • dag waarop en stemlokaal waarin de kiezer kan stemmen
  • de te verkiezen mandatarissen
  • de uren van opening en sluiting van het stemlokaal
  • de voorwaarden voor terugbetaling van de reiskosten van kiezers die niet meer in de gemeente wonen waar ze op de kiezerslijst staan

De publicatie herinnert er ook aan dat de kiezer die zijn uitnodigingsbrief niet heeft ontvangen of niet meer in bezit heeft, een duplicaat kan afhalen op het gemeentesecretariaat tot 12u 's middags op de dag van de stemming.