Bericht aan land- en tuinbouwers die seizoensarbeiders tewerk stellen

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19.

Het politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé, genomen d.d. 14 oktober 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden.

  • Seizoenarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE of ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine.
  • De verplichting om in quarantaine te gaan en om zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een SMS die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Localisatie Formulier.
  • Seizoensarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of een gebied dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en die zich inschrijven in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen, moeten hun temperatuur laten meten door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts naar keuze te worden geraadpleegd.
  • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld, maar ook gehuisvest en getransporteerd worden. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

U kan in bijlage het volledige politiebesluit terugvinden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Dienst Noodplanning: 051 70 84 18

Tot slot wensen wij er op te wijzen dat artikel 2bis van het MB van 22 augustus 2020 die aan de werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige om een verplichte registratie te doen in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

  • Identificatiegegevens;
  • Verblijfplaats in België;
  • Telefoonnummer;
  • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

  • Grensarbeiders;
  • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Gepubliceerd opwoensdag 14 okt 2020 om 09:44