Belevingsonderzoek

Gemeente Ruiselede tekende eind 2022 in op het groepstraject belevingsonderzoek van Bataljong, de opvolger van Vereniging Vlaamse Jeugddiensten. Via dit onderzoek wilden we graag te weten komen wat er leeft bij Ruiseleedse kinderen en jongeren, waar zij zich goed en minder goed (bij) voelen, waar zij hiaten in het beleid opmerken,… Het eindresultaat zal gebruikt worden in de omgevingsanalyse en de basis vormen voor het volgende meerjarenplan. Hierbij kunnen we inspelen op het welbevinden, sociale kwesties, vrijetijdsaangelegenheden,… die een invloed hebben op het kind en de jongere uit Ruiselede.

Het onderzoek

In januari en februari 2023 werden voor het eerste deel van dit traject vragenlijsten afgenomen bij kinderen van het 3de leerjaar tot en met het 2de middelbaar. De vragenlijsten werden in basisscholen De Kiem en De Linde in klasverband afgenomen. Tieners uit het 1ste en 2de middelbaar werden via een persoonlijke brief uitgenodigd om deze bevraging in te vullen. Na analyse van de resultaten werden twee thema’s, namelijk plaatsen en (speel)pleinen en het huidige gemeentelijk vrijetijdsaanbod en de communicatie errond, gekozen om dieper op in te gaan met een beperkte groep leerlingen. Hiervoor werd een methodiek, gebaseerd op het gezelschapsspel ganzenbord, ontwikkeld. Deze methodiek werd in juni 2023 samen met het leerlingenparlement van basisscholen De Kiem en De Linde uitgevoerd. Om het doelpubliek ook nog iets te verbreden nodigden we ook alle leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar uit om individueel een vraag uit de hiervoor ontwikkelde Kletspot te beantwoorden. Diezelfde Kletspot werd gebruikt om tieners uit het 1ste en 2de middelbaar te bevragen tijdens het kermisweekend in juni 2023. In ruil voor hun antwoorden ontvingen de leerlingen van de basisscholen een mini frisbee, tieners ontvingen een gratis drankje.

De resultaten

In totaal bereikten we met het onderzoek 209 kinderen en 34 tieners. Deze respondenten waren overwegend positief over Ruiselede. De volledige verslagen, zowel van het kwantitatief onderzoek in januari-februari als van het kwalitatief onderzoek in juni, werden als bijlage toegevoegd en kunnen nagelezen worden. Hieronder worden per thema een aantal opvallende zaken samengevat.

Plaatsen en (speel)pleinen

 • De pumptrack en het omnisportveld zijn heel populair, maar bij dat laatste wordt gesuggereerd om de randen hoger te maken.
 • Het skatepark wordt vaak als onveilig bevonden door de verouderde toestellen en het feit dat er vaak glasscherven op het terrein liggen. De jongeren dromen van een skatepark in beton met skateput.
 • Het Polenplein wordt vaak gezien als een ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren. Op die locatie is er nood aan speelgelegenheid.
 • Kinderen hebben vaak een duidelijk beeld over hoe ze een speelterrein zouden inrichten. Hun voorkeur gaat meestal uit naar een speelhuisje,... Kinderen vinden het ook belangrijk dat er een plaats is om tot rust te komen en dat er voldoende schaduwplekken zijn. 
 • Basisschool De Linde gebruikt Landschapspark Disveld tijdens de middagpauze. Tijdens die pauze wordt er dagelijks gevoetbald tussen verschillende klasgroepen. Tijdens onze bevraging gaven de leerlingen aan dat ze hierbij een voetbaldoel missen.
 • Bij het polsen naar het veiligheidsgevoel in de publieke ruimte waren de meningen verdeeld. Sommige kinderen zijn er soms bang en wijten dit aan een gebrek aan zichtbaarheid en de aanwezigheid en/of het gedrag van andere gebruikers.

Vrijetijdsaanbod

 • Zoektochten zijn niet populair, veelal doordat ze onvoldoende gekend zijn. Dit is vaak ook van toepassing op andere activiteiten in het gemeentelijk aanbod.
 • Kinderen en jongeren nemen graag deel aan Speelpleinwerking Maboe en aan SWAP-activiteiten. Er is vraag naar meer SWAP-activiteiten doorheen het schooljaar. BKO Ferm vinden lagereschoolkinderen minder leuk gezien de focus eerder op kleuters en jonge kinderen ligt.
 • Techniekacademie, kermissen, expeditie Bulskampveld, bibliotheek,... worden positief bevonden.
 • De algemene toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod zit goed.

Communicatie rond het aanbod

 • Niet iedereen is op de hoogte van het gemeentelijk vrijetijdsaanbod. De oorzaak is hier het feit dat de communicatiekanalen waarlangs wij promotie voeren vaak onvoldoende gekend zijn bij kinderen en hun ouders.
 • De meeste kinderen kennen de analoge communicatiekanalen (infoblad, activiteitenkalender, flyers), maar kijken er zelden of nooit in. Meestal worden ze op een interessante activiteit gewezen door een volwassene.
 • Kinderen vermoeden dat hun ouders Gimme en de gemeentelijke nieuwsbrieven raadplegen om informatie te bekomen.
 • Er wordt voorgesteld om affiches te hangen op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen: school, bib, sporthal,...
 • De zomerbrochure is niet algemeen bekend bij de bevraagde kinderen en tieners.
 • Foto's in de promotie van activiteiten schept een duidelijk beeld over wat de activiteit inhoudt en spreekt daarom extra aan.

De opvolging

Op deze pagina kan je opvolgen hoe de diensten met de informatie uit dit belevingsonderzoek aan de slag gaan. Sommige opvallende zaken zullen snel geïmplementeerd worden, andere zaken zullen iets meer tijd in beslag nemen en nog andere zaken worden mee opgenomen in de fusiecontext en in de opmaak van een meerjarenplanning. 

Communicatie rond het aanbod

 • In het volgende infoblad worden alle communicatiekanalen nog even opgesomd en uitgelegd. Op die manier willen we inzetten op de kenbaarheid van de kanalen en hopen we een breder doelpubliek te kunnen informeren over het gemeentelijk aanbod.
 • We houden bij de bekendmaking van deze resultaten rekening met de opmerkingen van de leerlingen: we hangen affiches op op plaatsen waar ze vaak komen en we maken gebruik van afbeeldingen om de flyer, die in alle brievenbussen verspreid wordt, aantrekkelijk te maken voor kinderen.