Meld nesten van Aziatische Hoornaars

Waarom melden?

De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor onze bijenpopulatie en kan schade aanrichten aan het ecosysteem. Voor meer informatie over de Aziatische hoornaar, zoals waarom het een probleem is, herkenning, nesten en de levenscyclus, bezoek www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.

Wat te doen bij een vermoeden van een nest?

Vermoed je een nest van de Aziatische hoornaar in je buurt? Meld dit dan op www.vespawatch.be. Afhankelijk van het seizoen kan het nest er anders uitzien:

  • Begin seizoen (april-mei-juni): Klein embryo nest onder een afdak of in een hok.
  • Midden seizoen (juni-juli): Groter primair nest in een boomholte, onder een oversteek, in een nestkast of in een haag/struik.
  • Eind seizoen (juli-november): Groot secundair nest, meestal hoog in een boom.

Hoe melden?

  1. Ga naar www.vespawatch.be en klik op ‘Meld een nest’. Vul de gevraagde gegevens in en upload foto’s van het nest.
  2. Je melding wordt gecontroleerd om te bevestigen dat het om een Aziatische hoornaar gaat. Dit kan enkele dagen duren.
  3. Als de melding wordt bevestigd, organiseert de gemeente de verdelging van het nest op haar kosten. Een erkend verdelger neemt contact met je op.

Let op: tussen de melding en de verdelging kan tot twee weken tijd zitten. De Aziatische hoornaar is doorgaans niet agressief richting mensen, tenzij het nest verstoord wordt.

Snellere verdelging

Als je het nest als een acuut gevaar ervaart, kun je ook zelf actie ondernemen. Dit kan via de brandweer of een zelfgekozen verdelger, maar dit is dan wel op eigen kosten. Een lijst van erkende verdelgers vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.

Belangrijk

Ook als je zelf voor de verdelging zorgt, meld het nest dan alsnog op www.vespawatch.be. Vermeld in het opmerkingenveld duidelijk: ‘verdelgd op eigen initiatief’ om dubbele acties te voorkomen.