Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle leden van het gezin vermeldt die, op het ogenblik van de aanvraag, bij de referentiepersoon (het gezinshoofd) ingeschreven zijn.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Zelf aanvragen

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte meteen raadplegen, downloaden en afdrukken op de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).