Attest van erfopvolging

Waarvoor heb ik een attest of akte van erfopvolging nodig?

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of een kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling geblokkeerd.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van :

- een akte of attest van erfopvolging, opgemaakt door een notaris

- een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid.

Hoe kan ik een attest of een akte van erfopvolging bekomen?

Geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt dan heeft u een attest van erfopvolging nodig. Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren.

Om een attest van erfopvolging aan te vragen, neemt u contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Uw dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid vindt u terug op de website van de FOD Financiën. Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier.

Om het attest aan te vragen, kunt u ook online het aanvraagformulier downloaden en dat bezorgen aan om het even welk kantoor Rechtszekerheid.

De ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer vier weken, en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.  Het attest wordt gratis opgemaakt.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

In de volgende gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris :

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • de overledene heeft een akte 'schenking tussen echtgenoten' laten opmaken bij een notaris
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • de overledene heeft 'handelingsonbekwame' erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (€50), rechten op geschriften (€7,5), erelonen en aktekosten van de notaris in.