Archief Gemeentebestuur Ruiselede

Het gemeentebestuur beschikt vooral over archiefstukken (bewijsstukken, verslagen, beslissingen, …) die een weerslag vormen van de werking van de diensten en de bestuursorganen. Deze archiefstukken dateren hoofdzakelijk uit het laatste kwart van de 20e eeuw. Dit archief is niet toegankelijk voor het publiek. 

Oudere archiefdocumenten bevinden zich in de rijksarchieven. Via deze databank kan u meer informatie over Ruiselede opsporen.