Arbeidskaart

Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (d.i. met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland.

Er bestaan drie types arbeidskaarten :

  • Arbeidskaart A : die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd
  • Arbeidskaart B : die geldt bij één werkgever en is beperkt tot één jaar
  • Arbeidskaart C : die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur.

Aanvragen voor arbeidskaarten

Deze aanvragen gebeuren via de modelformulieren die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ter beschikking stellen. Meer info over het aanvragen van een arbeidskaart: www.werk.be

Studenten, stagiairs en au-pairwerkers

Buitenlandse studenten die in België willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.Hetzelfde geldt voor au-pairwerkers.