Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Wie, na uitgebreid onderzoek, niet meer in de gemeente wordt aangetroffen, kan uit het bevolkingsregister geschrapt worden. De wijkagent maakt hiertoe een verslag op voor de Dienst Bevolking. Vervolgens beslist het College van Burgemeester en Schepenen om de perso(o)n(en) ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente.