Adoptie

Wat?

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat wanneer een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn/haar kind.  Sinds 30 juni 2006 is ook adoptie door holebi's mogelijk. Zij kunnen samen voor de rechtbank verklaren wie van beiden de familienaam doorgeeft.

Er zijn twee verschillende vormen van adoptie:

  • Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger dan 18 jaar is. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.
  • Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van de Dienst Bevolking beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Voorwaarden voor adoptie

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, o.a. een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant,...

Meer info

* de rechtbank van eerste aanleg

* de notaris

* Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin of de Federale Centrale Autoriteit (dienst internationale adopties)