Administratieve hulp

Het Sociaal Huis biedt ondersteuning van administratieve aard. Wij kunnen u helpen bij het invullen van uw administratie of uitleg geven over briefwisseling die u mogelijks niet goed begrijpt.

U kan ook verdere informatie op maat verkrijgen over de mogelijke voordelen waar u in uw specifieke situatie een beroep op kan doen. Bijvoorbeeld het sociaal telefoontarief, het sociaal tarief gas en elektriciteit,...