Aanvraag energie- en woonpremies eenvoudiger

Vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 4 februari de definitieve beslissing om de Vlaamse energie- en woonpremies samen te voegen tot één premie ‘Mijn VerbouwPremie’.

Reden hiervoor is de complexiteit die een renovatie sowieso al met zich meebrengt… Om het niet nóg complexer te maken werd er gestreefd naar administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag. Zo hoopt men meer Vlamingen aan te sporen tot renoveren. Renovatie is en blijft namelijk een van de topprioriteiten in het relance- en klimaatbeleid.

‘Mijn VerbouwPremie’ legt zowel de nadruk op energie-efficiëntie, kwalitatief wonen als betaalbaarheid voor de gezinnen. Investeren in de woning is op lange termijn de beste remedie tegen energieprijzen die de pan uitswingen,.. Nu ook bouwmaterialen heel wat duurder geworden zijn, zijn premies meer dan ooit een welkome steun voor heel wat Vlamingen met renovatieplannen.
De drempel om van die premies te genieten en ze aan te vragen, moet zo laag mogelijk zijn. Vandaar de eengemaakte woon- en energiepremie. Bedoeling is dat aanvragers in de toekomst bij één digitaal loket terecht kunnen voor de aanvraag van hun premie.

Mijn VerbouwPremie voorziet hogere premies voor eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking voor een extra hoge premie.

Over welke premies gaat het?

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van:

De huidige INKOMSGEBONDEN RENOVATIEPREMIE van Wonen-Vlaanderen voor eigenaar-bewoners voor een 4-tal grote groepen van renovatiewerken

 • structurele elementen van de woning
 • dak
 • buitenschrijnwerk
 • technische installaties

Dit voor woningen ouder dan 30 jaar

EN

ENERGIEPREMIES van Fluvius voor bestaande woningen en niet-woongebouwen

 • dakisolatie
 • muurisolatie
 • vloerisolatie
 • hoogrendementsglas
 • warmtepomp
 • warmtepompboiler
 • zonneboiler

Wat zijn de basisprincipes van Mijn VerbouwPremie?

Mijn VerbouwPremie zal met drie doelgroepen werken: twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage en middeninkomens en een algemene doelgroep onafhankelijk van het inkomen.

Daarnaast wordt gewerkt met acht categorieën van werken: gaande van dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie buitenschrijnwerk, renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische installaties tot hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler).

Ook voor niet-woongebouwen voorziet Mijn VerbouwPremie een aantal premies.

Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie  moet het pand minstens 15 jaar oud zijn. Behalve voor de investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen.

Belangrijk is dat er zowel aandacht gaat naar woonkwaliteit als naar energie-efficiëntie tijdens het renovatieproject.

Timing invoering Mijn VerbouwPremie

De 'Mijn VerbouwPremie' zal vanaf het najaar aangevraagd worden via mijnverbouwpremie.be.

Tot en met 30 juni 2022 kunnen de huidige premies, namelijk de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen de diverse energiepremies van Fluvius, nog aangevraagd worden via de huidige aanvraagprocedure.

Op 1 juli 2022 gaan beide aanvraagloketten dicht en zullen er gedurende een periode van 3 maanden, tot en met 30 september 2022 geen premies kunnen aangevraagd worden.

Het digitale loket van Mijn VerbouwPremie, dat momenteel volop in ontwikkeling is, opent op 1 oktober 2022 en staat dan open voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN ENERGIEPREMIES FLUVIUS:

 • Het huidige premieloket van Fluvius zal sluiten vanaf 1 juli 2022, dit zowel voor investeringen in woongebouwen als investeringen in niet-woongebouwen.
 • De premies zullen opnieuw aangevraagd kunnen worden onder 'Mijn VerbouwPremie' vanaf 1 oktober 2022 met de voorwaarden die dan van toepassig zullen zijn. Facturen van voor 1 juli 2022 zullen dan nog ingediend kunnen worden. In de aanvraagperiode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 mogen facturen max. 2 jaar en 3 maanden oud zijn, erna is dat max. 2 jaar.
  OPGELET: facturen voor isolatiewerken die al gebruikt werden voor premieaanvragen bij Fluvius kunnen NIET worden ingediend voor een aaanvraag van Mijn VerbouwPremie. Wens je te genieten van Mijn VerbouwPremie, vraag dan nog geen premie aan bij Fluvius of vraag Fluvius om je premieaanvraag in te trekken. Nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie worden opgetrokken, kan het interessant zijn je premie pas vanaf 1 oktober 2022 aan te vragen.
 • Andere premies (zonnepanelen, hybride warmtepomp, ...) kunnen ook na 1 juli 2022 nog worden aangevraagd bij Fluvius. 
 • Gebouwen moeten op de aanvraagdatum van Mijn VerbouwPremie minstens 15 jaar oud zijn.
 • De premie voor beschermde afnemers voor plaatsing van een condensatieketel op gas verdwijnt en wordt niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN RENOVATIEPREMIE WONEN-VLAANDEREN

 • Het huidige premieloket sluit op 30 juni 2022. Tot en met 30 juni kan je de oude renovatiepremie aanvragen volgens de huidige voorwaarden. Gebruikte facturen kunnen niet hergebruikt worden vanaf 1 oktober onder de noemer van Mijn VerbouwPremie. Indien je liever geniete van Mijn VerbouwPremie, vraag dan nog geen renovatiepremie aan bij Wonen-vlaanderen of vraag om je premieaanvraag in te trekken. Nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie tijdelijk verder worden opgetrokken, kan het interessant zijn om je premie pas aan te vragen vanaf 1 oktober 2022
 • Sommige investeringen die nu mogelijk zijn binnen de renovatiepremie zullen verdwijnen of wijzigen binnen Mijn VerbouwPremie (bvb. de middelste inkomensgroep zal vanaf 1 juli 2022 geen premie meer kunnen aanvragen voor de plaatsing vna een nieuwe verwarmingsinstallatie).
 • De premiebedragen voor wie in aanmerking komt voor de renovatiepremie stijgen tijdelijk in Mijn VerbouwPremie. Opgelet: in deze procentuele premie zit ook (een deel van) de eventuele isolatiepremie van Fluvius. Deze komt niet meer bovenop de procentuele MijnVerbouwPremie. Mijn VerbouwPremie hanteert een verplichte isolatievoorwaarde voor investeringen die te maken hebben met de renovatie van de gebouwschil (dit voor dakisolatie, muurisolatie, vloerrenovatie, ... enz.).
 • Bij de renovatiepremie moet de woning minstens 30 jaar oud zijn om een premie te kunnen aanvragen, bij Mijn VerbouwPremie minstens 15 jaar (soms slechts 5 jaar).
 • Ook wie eigenaar is van meer dan één woning zal Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen.

Simulator

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. Zo kan iemand met renovatieplannen beter inschatten welke premies kunnen worden aangevraagd.

De simulator is toegankelijk via deze link.

Alle details en voorwaarden vind je op vlaanderen.be

Mijn VerbouwLening vanaf 1 juli 2022

De huidige Vlaamse 0%-energielening tot €15 000 via de energiehuizen voor specifieke doelgroepen wordt vanaf 1 juli 2022 uitgebreid tot een bedrag van maximaal €50 000 per wooneenheid. Deze lening wordt afgestemd op de laagste en middelste inkomensgroep van de nieuwe Mijn VerbouwPremie. De maximale looptijd wordt verlengd van 10 naar 25 jaar. Er wordt nog bekeken hoe deze energielening ook kan uitgebreid worden voor de doelgroep verhuur via een sociaal verhuurkantoor en privatieve verhuur. Dit ook onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering.

Gerelateerde items