5 december: Internationale dag van de vrijwilliger

Op 5 december 2021 vieren we opnieuw de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Dit jaar is het thema: Samen blijven schitteren.

Na een langer crisisjaar blijven alle vrijwilligers toch een lichtpuntje. 

Ook heel wat Ruiseledenaren dragen nog steeds hun steentje bij. Zo hebben wij onze vrijwillige chauffeurs van de minder mobielen centrale, bus, duofiets, ster-telefonisten en begeleiding asielzoekers die elke dag paraat staan. En de vele vrijwilligers die de +80 jarigen in de bloemetjes zetten, de mensen in Den Tap, het Woonzorgcentrum, mensen die zich inzetten voor zorgbehoevende kinderen, personen met een handicap, ouderen en zieken of voor de anderstaligen in onze gemeenschap,… Laten we ook de talloze mensen niet vergeten die zich vrijwillig inzetten in de adviesraden en verenigingen van onze gemeente.

Hun nobele inzet is belangrijk voor het algemeen welzijn van Ruiselede!