Notariële inlichtingen

Bij de aankoop of verkoop van een huis of grond zal de notaris, vastgoedmakelaar, ... eerst nagaan of voor dit goed alles in orde is. Hij/zij vraagt deze inlichtingen op bij de dienst Ruimtelijke Ordening alvorens de akte ondertekend wordt. Ook u als burger kan deze inlichtingen opvragen.

Zo worden volgende punten onder meer nagegaan:

  • werd een bouwvergunning afgeleverd voor het goed;
  • zijn alle constructies vergund;
  • werden bouwovertredingen vastgesteld;
  • in welk bestemmingsgebied is de grond gelegen;
  • komt de woning voor op de lijst van leegstand/verwaarlozing;
  • .........

Let wel: het is niet omdat er bijvoorbeeld geen overtredingen werden vastgesteld, dat er zich op het goed geen zouden voordoen!

De inlichtingen gebeuren via een vooropgesteld formulier.Hier vind je het inlichtingenformulier terug. De afgifte van notariële inlichtingen kost 40€.

Op de website van de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vind je een toelichting omtrent dit aanvraagformulier.

Overweegt u de aankoop van een grond, woning of weekendverblijf, kom dan altijd eerst even langs op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening!