Geboorte - erkenning

Wat?

Een erkenning is een manier om de afstammingsband vast te leggen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming tussen vader en kind vast te leggen.

Voorwaarden.

De Belgische moeder moet ongehuwd zijn, of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.

Een Belgische man kan altijd erkennen. Indien de erkenner gehuwd is, wordt zijn echtgenote verwittigd per aangetekende brief.

Aanvragen.

 • Wie?

De moeder en de erkenner. Is het kind ouder dan 12 jaar dan moet het zijn toestemming geven. IN alle gevallen van erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn.

 • Wanneer?

Een erkenning kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand.

Er is wettelijk gezien geen termijn van zwangerschap bepaald voor de erkenning. Bij de behandelende geneesheer krijg je een zwangerschapsattest (medisch attest) met de vermoedelijke bevallingsdatum mee. Dit attest is voldoende voor de erkenning.

 • Hoe?

Je meldt je beiden aan op de dienst burgerlijke stand.

 • Meebrengen?
  • identiteitskaart van beide partners
  • bij erkenning vóór de geboorte: attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum
  • bij erkenning tijdens de geboorteaangifte: beiden aanwezig zijn bij aangifte
  • bij erkenning na de geboorte: recent afschrift van de geboorteakte van het kind, als het kind in een andere gemeente geboren is dan waar het wordt erkend

Een afschrift van een akte van erkenning is een volledige kopie met eventueel randvermeldingen. Het afschrift kan enkel afgegeven worden aan de betrokkene zelf of familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren